dinsdag, juni 18, 2024
Leerstof

Zaakvakken


Zaakvakken zijn in het onderwijs een verzameling van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en filosofie/levensbeschouwing.
Soms wordt ook het vak biologie tot één van de zaakvakken gerekend.
In het Nederlandse onderwijs worden deze vakken ingedeeld onder de kerndoelen 36 tot en met 47.

Kerndoelen

Kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het Nederlands ministerie van Onderwijs vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland.
De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.
Basisscholen kiezen zelf een methode om de kerndoelen te halen.

Hoe leer je voor zaakvakken?

Hieronder leggen we uit hoe je effectief voor de zaakvakken leert.

  1. Het begrijpen van de stof. Kijk als eerst naar de kopjes en plaatjes. …
  2. Samenvatten van de stof. Door het samenvatten van de stof leer je verbanden te leggen tussen informatie. …
  3. Leren van de stof. …
  4. Oefenen van de stof.

Begrijpen van de stof

Een eigenschap van een zaakvak is dat vaak grote stukken tekst doorgenomen moeten worden. Voordat er geleerd kan worden, is het de bedoeling om de tekst eerst intensief te lezen.
Dit houdt in dat de stof woord voor woord gelezen moet worden. Moeilijke stukken moeten opnieuw gelezen worden en wanneer de leerling iets niet begrijpt, zal extra uitleg nodig zijn.
Een eerste stap om de stof te leren is namelijk het begrijpen van de stof. Daarna pas kan worden overgegaan op het beheersen en toepassen van de stof.

Samenvatten van de stof

Wanneer de leerling de gehele tekst snapt en geen verdere vragen meer heeft over de inhoud, kan gestart worden met de volgende stap: het maken van een samenvatting.
Het maken van een samenvatting heeft eigenlijk twee voordelen. Door het maken van een samenvatting leert de leerling de stof al actief.
Doordat de leerling moet bedenken wat het belangrijkste is in de tekst, wordt onbewust al geleerd.
Daarnaast kan het de leerling bij het daadwerkelijk leren van de tekst veel tijd schelen.
De leerling hoeft niet weer de lange stukken tekst door te nemen en te leren, maar kan vanuit de overzichtelijke samenvatting aan de slag.

Leren van de stof

Bij stap drie wordt de stof uiteindelijk geleerd. Met behulp van de gemaakte samenvatting zal dit door de leerling veel sneller gedaan worden.

Oefenen van de stof

De laatste stap om een zaakvak te leren is het oefenen van de stof door middel van het maken van extra opdrachten.
Om te testen of de leerling de stof daadwerkelijk beheerst, kunnen oefenopgaven gemaakt worden.
Bij het nakijken kan gekeken worden waar de voornaamste fouten zijn gemaakt en waar de leerling dus nog extra aandacht aan moet besteden.