donderdag, juni 13, 2024
Leerstof

Aardrijkskunde


Aardrijkskunde is gebaseerd op de academische disciplines sociale geografie & planologie én aardwetenschappen.
Daarmee bevindt aardrijkskunde zich op het grensvlak van de maatschappijvakken en de bètavakken.
Omdat aardrijkskunde focust op de relatie mens – natuur verbindt aardrijkskunde deze vakgebieden met elkaar.

Het vak streeft ernaar om leerlingen door middel van een geografische, ruimtelijke benadering een wereldbeeld te laten opbouwen.
Het is in het basisonderwijs een apart vak of onderdeel van een breder leergebied zoals wereldoriëntatie.
In beide gevallen komen onderwerpen aan de orde die vanuit vrij brede wetenschappelijke disciplines behandeld wordt:

  • het bestuderen van het aardoppervlak;
  • het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur;
  • het plantenleven en de dierenwereld;
  • het gebruik van het milieu en verkeer
  • het beschrijven van het landschap overal op de wereld.

Het vak aardrijkskunde heeft sinds de jaren 1960 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Aardrijkskunde was daarvoor met name gericht op het leren van feitenkennis: over plaatsen, landen en volkeren. Inmiddels vraagt het vak een andere houding van leerlingen; ze moeten de kennis zelf gaan construeren door er actief mee aan de slag te gaan. Je leert bij aardrijkskunde niet alleen hoe de wereld in elkaar zit, maar ook hoe je de wereld kunt onderzoeken.

Aardrijkskunde komt van pas als je de media wilt begrijpen en volgen, een mening wilt ontwikkelen over de inrichting van de wereld waarin we leven. Topografische kennis geeft een extra dimensie aan dit aardrijkskundig besef. Via topografie ontwikkelen de leerlingen een mentale kaart van de wereld. Hierdoor kunnen zij de nieuwe kennis ook werkelijk gaan plaatsen op een land- en wereldkaart of wereldbol.

Wereldoriëntatie.

Tegenwoordige is het vak meestal ondergebracht in het vak wereldoriëntatie.
Dit is een verzamelnaam voor een groot aantal vak -en vormingsgebieden die te maken hebben met de wereld om ons heen.
Hiertoe behoren ook: geschiedenis, natuuronderwijs, godsdienst, verkeer en techniek.

Lesmateriaal

Zoek je nog leuk lesmateriaal voor aardrijkskunde?
Wat vind je van de Landen Detective Europa, Azië of Afrika ? Allemaal gratis te downloaden op vanjufmarjan.nl
En er zijn ook de Provincie Detective Nederland en de Provincie Detective België.
De oefening kaartlezen is natuurlijk ook een onderdeel van aardrijkskunde en is heel leuk om in te zetten in je groep.