donderdag, juli 25, 2024
Leerstof

Geschiedenis


Geschiedenis is in het basisonderwijs een vak wat of apart gegeven kan worden of vaak is samengevoegd in het vak wereldoriëntatie waar ook aardrijkskunde, godsdienst, verkeer en bijvoorbeeld techniek onder vallen.

Hoe is het verloop van de lesstof in het basisonderwijs?

Het lesmateriaal op de basisschool start in de onderbouw met de alledaagse tijd én met verandering als aspect van het dagelijks tijdsbesef. Dit is de  oriëntatie in de tijd.
Vanaf groep 5 werken leerlingen aan de historische tijd en aan historisch besef. Met andere woorden aan de oriëntatie in heden, verleden en toekomst.
In groep 5 komt sinds lange tijd geschiedenis in thema’s aan de orde, meestal met een voorbereidend karakter.
Meer recent starten geschiedenismethoden in groep 5 met het structurele programma voor geschiedenis, waaraan de leerlingen in groep 6, 7 en 8 verder werken.

Kerndoelen.

Door de overheid vastgestelde kerndoelen geven de kern van het geschiedenisonderwijs aan.
De kerndoelen kun je vinden op de website van leerplan in beeld en zijn daar als pdf te downloaden.


Methodes.

Binnen het geschiedenisonderwijs wordt er gebruikgemaakt van schoolmethoden, verschillende soorten schoolboeken.
Deze zijn afhankelijk van niveau en vak en/of leergebied, die moeten voldoen aan bepaalde tijdvakken en de canon.

Er zijn verschillende geschiedenismethodes op de markt, zoals bijvoorbeeld Wijzer! van Noordhoff.