dinsdag, juni 18, 2024
Kind

Zelfbeeld van leerlingen


Wat is de betekenis van zelfbeeld van leerlingen?

Zoals je je misschien kunt voorstellen, is het zelfbeeld van leerlingen gerelateerd aan wat ze zien als ze in een spiegel kijken, maar het gaat veel dieper dan dat. Zelfbeeld verwijst naar hoe we onszelf zien op een meer mondiaal niveau, zowel intern als extern.

Zelfbeeld kan uit zes typen bestaan:

 1. als gevolg van hoe een individu zichzelf ziet.
 2. als gevolg van hoe anderen het individu zien.
 3. als gevolg van hoe het individu zichzelf ziet.
 4. als gevolg van hoe het individu waarneemt hoe anderen het individu zien.
 5. als gevolg van hoe anderen waarnemen hoe het individu zichzelf ziet.
 6. als gevolg van hoe anderen waarnemen hoe anderen het individu zien.

Deze zes typen kunnen al dan niet een nauwkeurige weergave van de persoon zijn. Ze kunnen allemaal, sommige of geen van hen waar zijn.

Zelfbeeld versus zelfconcept

Zelfbeeld en zelfconcept zijn sterk met elkaar verbonden, maar ze zijn niet helemaal hetzelfde.

Zelfconcept is een meer overkoepelende constructie dan zelfbeeld; het gaat om hoe je jezelf ziet, hoe je over jezelf denkt en hoe je over jezelf denkt. In zekere zin is het zelfbeeld een van de componenten waaruit het zelfconcept bestaat.

Zelfbeeld versus zelfrespect

Evenzo heeft zelfbeeld veel te maken met zelfrespect. Hoe we onszelf zien, is immers een grote factor die bijdraagt aan hoe we over onszelf denken.

Eigenwaarde gaat echter dieper dan zelfbeeld. Eigenwaarde is het algehele gevoel van respect voor onszelf en houdt in hoe positief (of ongunstig) we over onszelf denken.

Het hebben van een negatief zelfbeeld kan het gevoel van eigenwaarde zeker beïnvloeden, en een laag zelfbeeld gaat waarschijnlijk gepaard met een negatief zelfbeeld, maar het zijn op zijn minst enigszins onafhankelijke ‘zelf’-aspecten.

10 voorbeelden van positief en negatief zelfbeeld

Het is vrij eenvoudig om onderscheid te maken tussen een positief en een negatief zelfbeeld.

Een positief zelfbeeld is een goed beeld van jezelf hebben; bijvoorbeeld:

 • Jezelf zien als een aantrekkelijk en wenselijk persoon.
 • Een beeld van jezelf hebben als een slim en intelligent persoon.
 • Een gelukkig, gezond persoon zien als je in de spiegel kijkt.
 • Geloven dat je op zijn minst enigszins dicht bij je ideale versie van jezelf bent.
 • Denken dat anderen jou zien als al het bovenstaande en ook als jezelf.

Aan de andere kant is een negatief zelfbeeld de keerzijde van het bovenstaande; het lijkt op:

 • Jezelf als onaantrekkelijk en ongewenst zien.
 • Een beeld van jezelf hebben als een dom of onintelligent persoon.
 • Een ongelukkig, ongezond persoon zien als je in de spiegel kijkt.
 • Geloven dat je nog lang niet in de buurt bent van je ideale versie van jezelf.
 • Denken dat anderen jou zien als al het bovenstaande en ook als jezelf.

Het belang van een positief zelfbeeld?

Een zelfbeeld hebben dat vertekend is of simpelweg niet waar is, is schadelijk.
Een vertekend zelfbeeld hebben betekent dat je een beeld van jezelf hebt dat niet op de werkelijkheid is gebaseerd.
We hebben allemaal kleine variaties en onthechtingen van de werkelijkheid. Misschien denken we bijvoorbeeld dat we een beetje dunner of zwaarder zijn dan we in werkelijkheid zijn. Maar als je zelfbeeld erg los staat van de werkelijkheid, kan dit ernstige emotionele en psychologische problemen veroorzaken.

In feite is er een stoornis die zich concentreert op deze vervorming; het heet Body Dysmorphic Disorder (BDD).

Instabiel zelfbeeld

Als het probleem meer een instabiel zelfbeeld is dan een overdreven negatief en eng gefocust beeld, vergelijkbaar met BDD, dan kan het individu lijden aan een ander probleem genaamd Borderline Personality Disorder (BPD).

De problemen die optreden wanneer je geobsedeerd bent door zelfbeeld

Wanneer iemand geobsedeerd raakt door zijn of haar zelfbeeld, kan dat grote schade aanrichten in hun leven, vooral wanneer hun obsessie te maken heeft met de fysieke dimensie van hun zelfbeeld.

Hier zijn slechts enkele van de risico’s van een obsessie met je fysieke imago:

 1. Aanzienlijk leed of beperkingen in sociaal, beroepsmatig of andere belangrijke gebieden van functioneren
 2. Ontwikkeling van een klinische eetstoornis
 3. Ontwikkeling van lichaamsdysmorfe stoornis
 4. Lichamelijke misvorming
 5. Depressie
 6. Ongerustheid
 7. Aanhoudende schaamtegevoelens

Natuurlijk kunnen veel van deze problemen zelf nog ernstiger problemen veroorzaken.
Eetstoornissen kunnen leiden tot ernstig ongezond zijn – zelfs leiden tot ziekenhuisopname of gezondheidsrisico’s op de lange termijn.
En depressie en angst kunnen leiden tot een verslechtering van de geestelijke gezondheid en het functioneren.

Hoe u kunt helpen een positief zelfbeeld op te bouwen in de ontwikkeling van kinderen

Als je een klas vol kinderen lesgeeft, vraag je je misschien af hoe je kunt bijdragen aan een gezond, positief zelfbeeld bij die kinderen.

 1. Door te benadrukken dat ze uniek zijn en zich niet met anderen moeten vergelijken
 2. Door hen aan te moedigen hun positieve eigenschappen te erkennen.
 3. Door hen te helpen doelen te stellen die realistisch en meetbaar zijn.
 4. Door ze altijd positieve bevestiging te geven.
 5. Door je leerlingen aan te moedigen om anderen te vragen wat hun positieve eigenschappen zijn – mensen met wie ze een hechte band hebben, die hen goed kennen.
 6. Door hen te helpen begrijpen dat bepaalde percepties die ze van zichzelf hebben, vertekend kunnen zijn en vervolgens uit te leggen waarom dit zo is.
 7. Door uw leerlingen te helpen van zichzelf te leren houden, zal het zeker helpen om hen een positieve bevestiging te geven.
 8. Door te kijken naar de sterke kanten van je leerlingen en ze daar bewust van te maken en te ontwikkelen. Zelfkennis hebben zal helpen om het zelfbeeld in de goede richting te verschuiven.
 9. Door je leerlingen te helpen negatieve gedachten om te buigen naar positieve gedachten.
 10. Door uw leerlingen te herinneren aan complimenten die het heeft gekregen.
 11. Door uw leerlingen te helpen kritiek niet negatief op te vatten, maar het te zien als een constructieve manier om zichzelf te verbeteren.