donderdag, juli 25, 2024
Lvs

Cito volgsysteem


Het Cito volgsysteem is een leerlingvolgsysteem, die vaak wordt afgekort als LVS, van het Cito in het basisonderwijs.
Met de Cito-toetsen kunnen leerkrachten vaardigheden, capaciteiten en kennis van leerlingen toetsen.
Dat kan voor de individuele leerling of de hele klas.

Een vast onderdeel van het LVS is de Entreetoets. Door de Entreetoets krijgt de docent een goed beeld van het individuele niveau op gebied van: taal, rekenen en studievaardigheid en wereldori├źntatie.

De eindtoets geeft een goed onafhankelijk advies over het niveau van een leerling aan het einde van de basisschool.
Met deze toets-uitslag bepaalt de leerkracht welk vervolgonderwijs bij een leerling past: bijv. vmbo, havo of vwo.
De uitslag van de Cito-toets dient als advies en is dus niet bindend.

Met de toetsen kan een leerkracht het niveau van zowel de leerling als de gehele klas beoordelen en afmeten tegenover het landelijke gemiddelde.
Hoe een leerling zijn prestatie zich verhoudt tot de landelijke uitslagen, drukt het Cito uit in percentielen.
Een percentiel drukt uit hoeveel procent van het totaal lager presteerde dan de leerling.
Deze scores worden vervolgens opgeslagen in het cito volgsysteem.
Voor meer uitleg over de cito score kun je op de volgende pagina verder lezen.