vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Beelddenken


Beelddenken is denken en leren in beelden

Een beelddenker is een persoon die voornamelijk en primair in beelden denken.
Informatie die nieuw binnen komt wordt opgeslagen in beelden en daarna verwerkt.
Het onbewuste verwerkt, en maakt (voor)bewust, met veel grotere snelheid dan het bewuste denken, beelden, gevoelens, bewegingen, verhoudingen en eerdere ervaringen’ kunnen dan achtereenvolgens door het hoofd flitsen, al dan niet met woorden (auditief denkend).
Veelal zijn het gedachtegangen die onderdeel zijn van een geheel en als zodanig de ‘beelden’ ondersteunen.

Twee soorten

Men denkt dat bij beelddenken er twee verschillende vormen zijn.
Het eerste type heeft een extreme voorkeur voor visueel-ruimtelijk denken en heeft problemen met auditief-volgordelijk denken.
Het tweede type heeft een sterke voorkeur voor visueel-ruimtelijk denken, maar bij deze leerling zijn de auditief-volgordelijke functies wel goed ontwikkeld.

Kritiek

Er is ook wel kritiek op de theorie van beelddenken.
Met name omdat er niet veel wetenschappelijk bewijs voor is.
Op veel universiteiten en onderzoeksinstituten wordt beelddenken onderzocht en de meeste wetenschappers menen dat denken in beelden niet mogelijk is.
Hoewel het zeker zo is dat de ene persoon sterker visueel is ingesteld dan de andere, is het voor wetenschappers onmogelijk zich een volkomen niet-talige vorm van denken voor te stellen.
De taal is een enorm krachtig gereedschap om ingewikkelde zaken te overdenken. In de vorm van beelden is dat helemaal niet mogelijk.

Er zijn wetenschappers die denken dat er geen beeldende manier van denken bestaat maar er zijn ook wetenschappers die deze mening niet delen.
Met name uit neuro-wetenschappelijke hoek is al sinds de vorige eeuw bekend, dat denken in beelden en top-down denken en redeneren bestaat.

Onderwijs

In het onderwijs is er in Nederland en België aardig wat discussie over beelddenkers.
Het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) houd in Nederland congressen over dit onderwerp.
Hierbij worden experts uit het Bietenland en het binnenland uitgenodigd.
Er is door de SLO in opdracht van het minesterie van OCW een kernplan opgesteld.
Hierin is een kader opgesteld om bestaande onderwijsmaterialen en nieuwe te ontwikkelen.
Vreemd genoeg komt de term beelddenken hier niet in voor.