vrijdag, mei 24, 2024
Lvs

CITO score


De CITO-score is de score die een leerling behaalt op een toets van het CITO.
Het is een uitslag op een Cito-toets op de basisschool.
De C-score betekent dat een leerling tot de 25% behoort die ‘net tot ruim onder het landelijk gemiddelde’ scoren.
Cito zet de score van een leerling op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland die dezelfde toets hebben gemaakt.

De Cito-toetsen maken onderdeel uit van het Cito volgsysteem.
De score op een Cito-toets wordt meestal weergegeven met een letter (A t/m E) of met de Romeinse cijfers I t/m V.

Cito scores uitleg: A, B, C, D, E of I, II, III, IV, V?

Heeft een leerling bij de uitslag van de Cito-toetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje hieronder:

A – 25% – hoogst scorende leerlingen
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E – 10% – laagst scorende leerlingen

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I – 20% – ver boven het gemiddelde
II – 20% – boven het gemiddelde
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV – 20% – onder het gemiddelde
V – 20% – ver onder het gemiddelde