donderdag, juli 25, 2024
Leerstof

Begrijpend lezen


Begrijpend lezen is letterlijk begrijpen van een tekst. Weten wat er geschreven is en wat het inhoud en betekent.
Een belangrijke rol daarin zijn de woordenschat, voorkennis en de verschillende manieren van lezen.

De meeste leerlingen kunnen aan het eind van de basisschool lezen.
De één heel snel en de ander wat langzamer.
Maar er wordt ten alle tijden voor gezorgd dat leerlingen teksten kunnen lezen. technisch moeten alle leerlingen dus goed kunnen lezen.

Begrijpend lezen is dan wel zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker.
Want een leerling kan wel razend snel een tekst lezen. begrijpt hij of zij hem dan ook?

Groep 3

In groep drie wordt er naast het technisch lezen al aandacht besteed aan het begrijpen van de tekst.
Een simpel voorbeeld is een werkblad waarbij de leerling lijntjes moet trekken van een tekst naar een afbeelding.

Groep 4 en 5

In groep 4 en 5 moet een leerling al zelf bepalen waar een tekst over gaat en zijn eigen kennis over die tekst kunnen activeren.
Oefenen gaat dan bijvoorbeeld met verwijswoorden en signaalwoorden.
Een woord verwijst bijvoorbeeld naar iets dat in andere zinnen daarvoor al benoemd was.

Peter kocht een blauwe trui. Dit was niet zijn lievelingskleur.

Het woordje dit is dan het verwijswoord naar de zin ervoor.

Daarnaast moeten leerlingen ook de structuur van een verhaal herkennen

Bovenbouw

Vanaf groep 6 worden teksten steeds ingewikkelder. Meer uitdrukkingen en meer samenhang tussen zinnen en alinea’s die leerlingen moeten kunnen onderscheiden.
En er wordt verwacht dat ze meer ook “tussen de regels” kunnen lezen.

Hoe kun je het begrijpen van teksten verbeteren?

Als eerste en meest belangrijke is veel lezen en vlot kunnen lezen.
Dit kan op jonge leeftijd al worden aangeleerd.
Eigenlijk begint dit al thuis als er veel wordt voorgelezen aan een kind.
En zodra een kind zelf kan lezen is veel kilometers maken een must.
Want technisch goed kunnen lezen is zeer belangrijk.

Stappenplan bij het begrijpend lezen

Een handig plan om het lezen te verbeteren is om de volgende punten te onthouden.

  • Kijk waar de tekst over gaat. Kijk naar afbeeldingen en lees de titel en tussenkopjes. Bedenk wat voor soort tekst het is.
  • Lees vragen goed door: zo kom je erachter wat belangrijk is in de tekst en weet je al een beetje wat je kunt verwachten. Dat helpt om de aandacht erbij te houden.
  • Lees de hele tekst snel door met de vragen in je achterhoofd.
  • Lees de eerste vraag en herhaal hem in je eigen woorden, zodat je goed weet waar je naar zoekt.
  • Lees de tekst totdat je een antwoord op de vraag gevonden hebt (vanaf het begin, dus niet alleen de zin waar de vraag over gaat). Zoek het antwoord dat het beste past.
  • Lees de volgende vraag, enzovoort.

Kijk ook eens naar mijn begrijpend lezen lessen op: https://vanjufmarjan.nl/nieuwsbegrip/