donderdag, juni 13, 2024
Kind

Basisontwikkeling


Basisontwikkeling in de onderbouw

De basisontwikkeling is een werkplan voor de onderbouw (4-8 jarigen).
Maar ook andere kinderen kunnen baat hebben bij dit programma, omdat het een brede persoonsontwikkeling bevordert.
Het doel is om de kansen op schoolsucces te vergroten. De visie omarmt een adaptieve en ontwikkelingsgerichte werkwijze.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het concept achter Basisontwikkeling.
Het Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijspedagogisch concept, geinspireerd door het Ervaringsgericht Onderwijs en het situatie-georienteerde onderwijs.
Andere inspiratiebronnen zijn het Ontwikkelende Onderwijs en het adaptief onderwijs.

De ontwikkeling is er op gericht om de traditionele scheiding tussen spelactiviteiten in de onderbouw en het zogenaamde ‘echte leren’ in groep drie op te heffen.

Vijf kernactiviteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling.

Dit zijn:

  • de spelactiviteiten
  • de constructieve en beeldende activiteiten
  • de gespreksactiviteiten
  • de lees- en schrijfactiviteiten
  • en de reken- en wiskundeactiviteiten.

De ontwikkeling heeft twee kanten: brede ontwikkeling en specifieke kennis en vaardigheden die bijdragen aan die brede ontwikkeling.

Wat zijn de 5 didactische impulsen?

De vijf didactische impulsen zijn:

Oriënteren.
Structureren en verdiepen.
Verbreden.
Toevoegen.
Reflecteren.

Welke ontwikkelingen zijn er?

Er zijn vier gebieden:

  • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming.
  • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Motorische ontwikkeling.