donderdag, juli 25, 2024
Leerstof

Wereldoriëntatie


Oriëntatie op de wereld; in deze woorden schuilt een mooie beschrijving van het vak wereldoriëntatie in het onderwijs.

De wereld ontdekken. Die oriëntatie verloopt in stapjes en gaat een leven door.

In de eerste levensfase blijven kinderen doorgaans dicht bij huis. De wereld is dan groot genoeg. De vogels in de tuin, de zandbak of de bladeren aan de bomen.
Genoeg te zien, te horen en te verkennen. En als ze ouder worden en ze hun eerste stappen zelfstandig buiten de deur zetten, naar het eind van de straat of naar de speeltuin mogen lopen en nog later, als ze zelf naar school lopen of fietsen, wordt hun wereld steeds groter.

Wat is wereldoriëntatie?

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor alle vormen van onderwijs die gaan over het verkennen van de natuur en de maatschappij.
Iedere school legt daarbij eigen accenten en iedere school hanteert zijn eigen aanpak en jargon. Wereldoriëntatie kent vele verschijningsvormen en benamingen:
sommige scholen spreken over aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek.
Andere scholen hanteren termen als wetenschap en technologie, zaakvakken, kosmisch onderwijs of thematisch werken.

Wat leer je bij wereldoriëntatie?

Als leraar heb je veel vrijheid om je wereldoriëntatie-onderwijs vorm te geven naar eigen inzicht en aansluitend bij de visie van de school waar je werkt. Je bent wel wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan de kerndoelen.
Deze kerndoelen kun je terug vinden op de website van slo.nl
Er wordt vaak gebruik gemaakt van lesmateriaal en methodes waar alles wat met het vak te maken heeft in wordt behandeld.