donderdag, juni 13, 2024
KindOnderwijs

Achterstandsleerlingen


Achterstandsleerlingen zijn leerlingen in het basisonderwijs, die tot een achterstandscategorie behoren.
Vanuit het rijk zijn er speciale vergoedingen voor scholen om deze leerlingen extra te kunnen ondersteunen.
Het begrip achterstandsleerling is gedefinieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tot 2019 werd aan achterstandsleerlingen een extra gewicht toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders.
De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Dit gebeurt middels een berekening op basis van het aantal leerlingen met een leerlinggewicht, hierbij geldt een drempelwaarde.
Vanaf 1 augustus 2019 hoeven scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer te registreren.
Dit komt omdat vanaf schooljaar 2019-2020 de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid worden verdeeld op grond van de nieuwe CBS-indicator: schoolweging.

Diverse achterstandsleerlingen

  • Nederlandse leerlingen van ouders met een laag opleidingsniveau.
  • Schipperskinderen.
  • Woonwagen- en zigeunerkinderen.
  • Leerlingen die behoren tot een culturele minderheid (cumi-leerlingen) en waarvan de ouders een laag opleidings- en beroepsniveau hebben.