donderdag, juni 13, 2024
Lvs

Dmt


De DMT staat voor Drie-Minuten-Toets.

DMT  is een toets van 3 minuten waarin een leerling zo snel en foutloos mogelijk losse woordjes hardop leest. Vanaf de tweede helft van groep 3 wordt deze toets twee maal per schooljaar afgenomen. Een keer halverwege en één aan het einde van het schooljaar.

Hoe werkt het?

Er zijn drie kaarten ingedeeld op moeilijkheid. Kaart 1 is de gemakkelijkste met woorden met één klank en één lettergreep. Bij de tweede kaart 2 worden de woorden lastiger, maar nog wel met één lettergreep. Kaart drie is de kaart met woorden van twee of meer lettergrepen. Voor elke kaart krijgt de leerling één minuut te tijd. Vandaar de naam drie-minuten-toets.

N.a.v. het aantal woorden dat gelezen is op de kaarten, kan het niveau van de leerling worden bepaald.

Waarom de DMT?

Door het afnemen van de drie-minuten-toets kunnen eventuele leesproblemen worden vastgesteld. Een kind dat niet op niveau leest krijgt ook moeilijkheden met bijvoorbeeld begrijpend lezen.

De Drie-Minuten-Toets is een onderdeel van het Leerling Volg Systeem (LVS), opgesteld door het CITO.

Naast de DMT wordt ook vaak de AVI-toets afgenomen.


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour