donderdag, juni 13, 2024
Lvs

Avi


AVI is het systeem waarmee de leesvaardigheid van kinderen wordt gemeten.

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen.

Dit is een systeem dat in 1972 werd ontwikkeld en in 1994 gemoderniseerd met als doel het leesonderwijs te individualiseren en dat ondertussen een belangrijke plaats heeft ingenomen in het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2008 is het systeem drastisch veranderd.

Oude en nieuwe

Het oude AVI-systeem had 9 niveaus, het nieuwe systeem bestaat uit AVI-toetskaarten en heeft 12 niveaus. De aanduiding is ook veranderd, want het is nu gekoppeld aan het leerjaar.

Uitleg van deze niveaus kun je lezen in: De fasen van het leren lezen.

De moeilijkheid van de niveaus wordt bepaald door twee dingen. Het aantal woorden per zin en de lettergrepen per woord.

Om erachter te komen welk niveau wordt beheerst moet een bepaalde tekst op tijd worden gelezen. De tijd en het aantal gelezen fouten bepaald of je het niveau beheerst of dat je instructie nodig hebt bij het gelezen niveau. Scoor je frustratie bij deze tekst, dan is het niveau nog te hoog.

Ook wordt bij kinderen de DMT-toets afgenomen om het niveau van het lezen te toetsen. Zie hiervoor bij het desbetreffende artikel in het onderwijs ABC

AVI is een toets van CITO


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour