vrijdag, mei 24, 2024
DidactiekOnderwijs

Meervoudige intelligenties


Meervoudige intelligenties

Howard Gardner ontwikkelde in de jaren tachtig de theorie van de meervoudige intelligenties.
Je kunt op verschillende manieren intelligent zijn. Er is onderzocht dat er acht verschillende intelligenties zijn.

De taalkundige intelligentie (woordknap)
gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.

De logisch-wiskundige intelligentie (getalknap)
logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.

De visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.

De kinestetische intelligentie (beweegknap)
sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.

De muzikale intelligentie (muziekknap)
gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.

De interpersoonlijke intelligentie (samenknap)
begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.

De intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.

De naturalistische intelligentie. (natuurknap)
belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

In mijn artikelen over de keuzekast kun je nog meer lezen over de meervoudige intelligenties.
Op de pagina keuzekastopdrachten zijn allerlei opdrachten te vinden voor elke intelligentie.


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour