dinsdag, juni 18, 2024
Kind

Conduct Disorder


Conduct Disorder (Antisociaal gedrag) is een psychische aandoening die bij 2% van de leerlingen voorkomt, vaker bij jongens dan bij meisjes.

Kenmerken van Conduct Disorder kunnen zijn:

 • Agressie tegen mens en dier;
 • Eigendommen van anderen schenden;
 • Onbetrouwbaar gedrag of diefstal;
 • Ernstige overtreding van regels.

De oorzaak van deze psychische aandoening is niet altijd bekent.
Men denkt dat een verstoorde ouder-kind relatie een rol kan spelen maar ook kindkenmerken – bijvoorbeeld prikkelgevoeligheid – kunnen een belangrijke oorzaak zijn.

Experts zijn van mening dat veel factoren een rol spelen bij gedragsstoornissen.

Dit zijn:

 • Hersenschade
 • Een traumatische gebeurtenis
 • genen
 • Kindermishandeling
 • Schoolfalen in het verleden
 • Sociale problemen

Sommige kinderen met gedragsstoornissen lijken een probleem te hebben in de frontale kwab van de hersenen.
Dit belemmert het vermogen van een kind om te plannen, uit de buurt te blijven van schade en te leren van negatieve ervaringen.

Welke leerlingen hebben het hoogste risico op deze gedragsstoornis?

Een gedragsstoornis komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Het is ook waarschijnlijker dat het zich ontwikkelt bij kinderen of tieners die uit gezinnen komen die:

 • benadeeld zijn
 • disfunctioneel zijn
 • ongeorganiseerd zijn

Kinderen met deze psychische problemen hebben ook meer kans op gedragsstoornissen:

 • Stemmings- of angststoornissen
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • middelenmisbruik
 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
 • Leerproblemen

Kinderen of tieners van wie wordt aangenomen dat ze een moeilijk temperament hebben, hebben meer kans om gedragsproblemen te ontwikkelen.

Wat zijn de symptomen van een gedragsstoornis bij een kind?

De meeste symptomen die bij kinderen met een gedragsstoornis worden gezien, komen soms ook voor bij kinderen zonder dit probleem.
Maar bij kinderen met de aandoening komen deze symptomen vaker voor. Ze interfereren ook met leren, schoolaanpassing en soms met de relaties van het kind.

De symptomen van elk kind kunnen variëren. Maar de 4 hoofdgroepen van gedrag zijn:

Agressief gedrag

 • Intimiderend gedrag
 • Pesten
 • Fysieke gevechten
 • Wreedheid tegen anderen of dieren
 • Een wapen gebruiken
 • Iemand dwingen tot seksuele activiteit, verkrachting of molestering

Destructief gedrag

 • Opzettelijk vernielen van eigendommen (vandalisme)
 • Brandstichting

bedrog

 • Liegen
 • Diefstal
 • winkeldiefstal
 • delinquentie

Overtreding van regels of leeftijdsgebonden normen

 • Niet naar school gaan (spijbelen)
 • Wegrennen
 • grappen
 • Baldadigheid
 • Zeer vroege seksuele activiteit

Deze symptomen kunnen lijken op andere psychische problemen.