donderdag, juli 25, 2024
Kind

Gedragsproblemen


Wat betekenen gedragsproblemen?

Een gedragsprobleem is gedrag dat doorgaans niet als acceptabel wordt beschouwd.
Bijna iedereen kan een moment van storend gedrag of een beoordelingsfout hebben.
Probleemgedrag is echter een consistent patroon.

Probleemgedrag kan variëren in ernst. Ze kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen.
Mensen met probleemgedrag hebben vaak medische interventie nodig om hun symptomen te verbeteren.

Wat zijn de symptomen van probleemgedrag?

Probleemgedrag kan veel symptomen hebben:

 • Misbruik van alcohol of drugs
 • Agitatie
 • Boos, uitdagend gedrag
 • Onzorgvuldigheid
 • Desinteresse of terugtrekking uit het dagelijks leven
 • Emotionele vlakheid
 • Overmatig, storend praten
 • Het hamsteren van nutteloze voorwerpen
 • Ongepast gedrag
 • Opgeblazen gevoel van eigenwaarde of overmoed
 • Obsessieve gedachten
 • Slecht oordeel
 • Eigendoms schade
 • Zelf verminking

Probleemgedrag kan variëren van de afwezigheid van emoties tot agressieve emoties.

Wat veroorzaakt probleemgedrag?

Er zijn meerdere oorzaken verbonden aan probleemgedrag.
Een psychiatrische, geestelijke of medische professional moet een persoon met probleemgedrag evalueren om de oorzaak vast te stellen.

Oorzaken van probleemgedrag kunnen een levensgebeurtenis of gezinssituatie zijn.
Een persoon kan een familieconflict hebben, worstelen met armoede, zich angstig voelen of een sterfgeval in het gezin hebben gehad.
Veroudering kan ook leiden tot dementie, wat het gedrag van een persoon beïnvloedt.

Veelvoorkomende aandoeningen met betrekking tot probleemgedrag omvatten:

 • Angststoornis
 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
 • Bipolaire stoornis
 • Gedragsstoornis
 • Delirium
 • Dementie
 • Depressie
 • Obsessief-compulsieve stoornis
 • Oppositionele opstandige stoornis
 • Postnatale depressie
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Middelenmisbruik

Wat zijn de risicofactoren voor probleemgedrag?

Mensen met chronische en psychische aandoeningen lopen een groter risico op probleemgedrag dan mensen die deze aandoeningen niet hebben.

Sommige probleemgedragingen hebben een genetische link.

Ouders met het volgende probleemgedrag hebben meer kans om kinderen te krijgen met probleemgedrag:

 • Antisociale stoornis
 • ADHD
 • Stemmingsstoornis
 • Schizofrenie
 • Middelenmisbruik

Mensen met probleemgedrag kunnen echter ook afkomstig zijn uit gezinnen met weinig voorgeschiedenis van probleemgedrag.

Wanneer zoek je medische hulp bij probleemgedrag?

Probleemgedrag kan een medisch noodgeval zijn wanneer het gedrag het volgende omvat:

 • Zelfmoord overwegen
 • Hallucinaties of stemmen horen
 • Zichzelf of anderen schade berokkenen
 • Bedreigingen met geweld

Maak een afspraak met een arts als de volgende symptomen voorkomen:

 • Gedrag dat van invloed is op het vermogen om te functioneren in relaties met anderen, op het werk of op school
 • Crimineel gedrag
 • Dierenmishandeling
 • Zich bezighouden met intimiderend, pesten of impulsief gedrag
 • Overmatige gevoelens van isolement
 • Weinig interesse in school of werk
 • Sociale terugtrekking

Mensen met probleemgedrag kunnen zich anders voelen dan anderen, alsof ze er niet bij passen.
Sommigen kunnen emoties hebben die ze niet begrijpen of niet kunnen identificeren.
Dit kan leiden tot frustratie en meer probleemgedrag.

Hoe worden gedragsproblemen behandeld?

Artsen behandelen probleemgedrag door de oorzaken ervan te diagnosticeren.
Mensen die het risico lopen zichzelf schade toe te brengen, kunnen voor hun persoonlijke veiligheid een opname in een ziekenhuis nodig hebben.

Aanvullende behandelingen voor probleemgedrag kunnen zijn:

 • Klassen voor conflictoplossing
 • Begeleiding
 • Groepstherapie
 • Medicijnen
 • Lessen opvoedvaardigheden