donderdag, juni 13, 2024
Kind

Ambulante begeleiding


.Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning (vaak individueel) die is afgestemd op de persoonlijke situatie van een leerling of leerlingen en de hulpvragen die ze mogelijk heeft of hebben.
Meestal wordt de begeleiding gedaan door iemand van buiten de school om de leerling (met vaak een “rugzakje”) individueel te begeleiden.
Met de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 blijven kinderen met serieuze gedragsproblemen langer in het regulier onderwijs.
Leerkrachten hebben daar soms een hele kluif aan en daarom is het fijn dat individuele leerlingen dankzij de begeleiding dan toch in de reguliere school kunnen blijven.

Wat kan men onder deze begeleiding verstaan?

Vormen van begeleiding zijn bijvoorbeeld begeleiding aan slechthorende leerlingen, of met een taal- of rekenachterstand.
Ook leerlingen met bijvoorbeeld een stoornis in het autistische spectrum zoals adhd kunnen wel eens begeleiding nodig hebben.

Naast het werken met een leerling kan er ook begeleiding aangevraagd worden voor een school en/of leerkrachten zelf.

Handelingsplan

Wanneer een ambulante begeleiding is opgestart, wordt er vaak eerst gekeken welke vorm van begeleiding nodig is. Ook wordt gekeken op welke vlakken een begeleider de leerling het beste kan gaan ondersteunen.
Vaak stelt een begeleider een handelingsplan op in samenwerking met de school en ouders, wat aan het einde van het schooljaar geëvalueerd wordt.

Financiering

Om van begeleiding gebruik te maken is financiering nodig:

  • een beschikking van de gemeente
  • PGB
  • in overleg met ouders kan een (klein) deel van de Wlz indicatie worden gebruikt