zondag, juli 21, 2024
Kind

Gedragsstoornissen


Gedragsstoornissen bij kinderen

Gedragsstoornissen hebben betrekking op een patroon van storend gedrag bij kinderen dat ten minste 6 maanden aanhoudt en problemen veroorzaakt op school, thuis en in sociale situaties.
Bijna iedereen vertoont wel eens dit gedrag, maar gedragsstoornissen zijn ernstiger.

De stoornissen kunnen betrekking hebben op:

  • Onoplettendheid
  • Hyperactiviteit
  • Impulsiviteit
  • Opstandig gedrag
  • Drug gebruik
  • Criminele activiteit

Er zijn verschillende soorten gedragsstoornissen, waaronder:

  • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
  • Oppositionele opstandige stoornis (ODD)