donderdag, juli 25, 2024
Leerkrachten

Basismodel taakbeleid


Basismodel taakbeleid in de cao

Voor 2019 bestond het basismodel taakbeleid in de cao van het primair onderwijs.
Hierin stond beschreven hoeveel lestijd er moest worden besteed.

Voortaan wordt er gekeken naar werktijd die onderverdeeld zijn in vier punten:

1 Lesgeven en de tijd voor alles wat met het lesgeven aan de groep van belang is
(opslagfactor/lesgebonden tijd;
2. duurzame inzetbaarheid, (starter, 57+ en overgangsrecht BAPO)
verlofmogelijkheden);
3. professionaliseren en
4. overige taken

Daarnaast is verlof apart opgenomen.

Voor iedereen geldt een maximale lestaak van 940 uur.
Meer uren lesgeven kan alleen bij individuele overeenstemming tussen medewerker en leidinggevende hierover voorafgaand aan het schooljaar.
Er is sprake van een tabel als richtlijn om het aantal dagdelen dat een parttimer inzetbaar moet zijn per week te bepalen.

De verdeling van het taakbeleid

De verdeling van de les- en taakuren over een team wordt binnen de kaders van het bestuursformatieplan en het meerjarenformatiebeleid door een team zelf bepaald.
De schoolleider inventariseert de werkzaamheden voor het nieuwe schooljaar t.a.v. het aantal groepen, aantal leerlingen, overige werkzaamheden en geplande scholingen.

Op basis van overleg met het team waarin de werkverdeling wordt afgesproken, maakt de schoolleider een werkverdelingsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de P-MR.

Wanneer door onenigheid een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan, bepaalt de werkgever (lees: de schoolleider) de werkverdeling.

De maximale lestaak gaat van 930 naar 940 uur

Op alle scholen geldt na 1 augustus 2019 een maximale lestaak van 940 uur (deeltijders naar rato van hun netto-arbeidsduur!).