zondag, juli 21, 2024
Leerstof

Woordenschat


Woordenschat verwijst naar de verzameling woorden die een persoon kent en begrijpt, en kan zowel receptief als productief zijn.

  1. Receptief. Dit verwijst naar de woorden die iemand begrijpt en herkent wanneer ze worden gehoord of gelezen, maar niet noodzakelijkerwijs actief gebruikt in hun eigen taalproductie.
  2. Productief. Dit omvat de woorden die iemand actief gebruikt bij spreken of schrijven.

De grootte

De kennis van het aantal woorden kan variëren afhankelijk van de leeftijd en het taalvermogen van een persoon. Hier is een algemene schatting van het aantal woorden van verschillende leeftijdsgroepen:

  • 4-jarige: Ongeveer 1.000 tot 2.500 woorden.
  • 6-jarige: Ongeveer 2.600 tot 10.000 woorden.
  • 8-jarige: Ongeveer 10.000 tot 14.000 woorden.
  • 12-jarige: Ongeveer 20.000 tot 50.000 woorden.
  • Volwassen persoon: De woordenschat van een volwassen persoon kan sterk variëren. Maar wordt vaak geschat op 20.000 tot 35.000 woorden voor receptieve woordenschat en 5.000 tot 20.000 woorden voor productieve woordenschat.

Op scholen

Op basisscholen wordt woordenschatontwikkeling doorgaans gestimuleerd door middel van lees- en schrijfactiviteiten, woordspelletjes, interactieve lessen en lezen van boeken.
Het doel is om de receptieve en productieve woordenschat van kinderen geleidelijk uit te breiden.
Dit proces wordt voortgezet in het voortgezet onderwijs. Waarbij literatuur- en taallessen helpen bij het verder ontwikkelen van de kennis en de taalvaardigheden van studenten.
Het begrijpen en correct gebruiken van een rijke woordenschat is cruciaal voor effectieve communicatie en academisch succes.