vrijdag, mei 24, 2024
Didactiek

Teaching to the test


Teaching to the test is een informele term voor elke onderwijsmethode waarvan het curriculum sterk gericht is op het voorbereiden van leerlingen op een gestandaardiseerde test.

Tegenstanders van deze praktijk beweren dat het leraren dwingt om het curriculum te beperken tot een bepaald bereik van kennis of vaardigheden om de prestaties van leerlingen op de verplichte test te verbeteren.
Dit veroorzaakt een ongezonde focus op overmatige herhaling van eenvoudige, geïsoleerde vaardigheden (“drill and kill”) en beperkt het vermogen van de leraar om een holistisch begrip van de leerstof te bevorderen.
Omdat er veel op het spel staat bij het maken van toetsen, worden leraren vaak gedwongen om les te geven aan de toetsen in plaats van aan hun leerlingen.
Dit kan instructie van passie en betekenis wegnemen, aangezien leerlingen informatie krijgen uit een kaal curriculum.

De gebruikelijke methode

De gebruikelijke methode om de test aan te leren, is om specifieke informatie te geven en deze vervolgens aan het einde van elke unit te testen.
Meestal zijn dit tests van routineprocedures en onthouden feiten, in plaats van begrip of logisch denken.
Lesgeven op de proef wordt ook vaak gebruikt voor op vaardigheden gebaseerd leren, zoals typen of atletiek; in deze context is onderwijzen op de proef de dominante praktijk.

Onderwijzen op de toets kan een verkeerd beeld geven van het ware leerproces van leerlingen. Leerlingen die bijvoorbeeld woordenschatwoorden voor een leestoets hebben geleerd, zullen goed scoren, ook al kunnen ze geen brede woordenschat gebruiken.
In de wiskunde kunnen studenten die alleen op testachtige vragen worden gehoord, vaak geen correct antwoord geven op vragen die dezelfde vaardigheid of hetzelfde concept op een andere manier beoordelen.

Voordelen

Drie voordelen voor docenten en studenten wanneer de klas gericht is op onderwijs op de toets zijn:

  • Eenvoudige planning van het curriculum
  • Curriculum is gericht op examens
  • Leerlingen zijn zich zeer bewust van toetsbehoeften

Nadelen

Drie nadelen van het onderwijzen van de test hebben specifiek invloed op academische programma’s:

  • Leerlingen spieken vaker om toch de juiste antwoorden te krijgen
  • Leerlingen onthouden zich van antwoorden in plaats van informatie te leren
  • Leerlingen lopen het leren van cruciale concepten en vaardigheden mis

1. Studenten spieken vaker

Het is een van de grootste redenen waarom studenten vals spelen op school. De hoge druk die leerlingen voelen om te slagen voor hun certificeringsexamens wordt erger als je hele cursus strikt gericht is op de testdag.
Deze druk (en faalangst) kan ervoor zorgen dat zelfs je meest betrokken, opgewonden leerlingen gaan overwegen om vals te spelen, alleen maar om er zeker van te zijn dat ze een voldoende halen.

2. Leerlingen onthouden antwoorden in plaats van informatie te leren

Lesgeven op de toets kan leerlingen helpen het beste uit hun examens te halen, maar het leidt er vaak toe dat leerlingen leren op basis van memoriseren in plaats van onderzoek, oefenen en kritisch denken. Onderwijzen op de proef verhindert uiteindelijk het langdurig bewaren van informatie

3. Studenten lopen het leren van cruciale concepten en vaardigheden mis

Wanneer leerlingen volledig gefocust zijn op het gebruik van het testplan of oefenexamens als leidraad voor het leren, negeren ze automatisch belangrijke, relevante informatie in de hoofdstukken die van fundamentele aard kunnen zijn voor volgende hoofdstukken.

Gaat u lesgeven volgens teaching to the test?

Met deze drie voor- en nadelen is er nog een laatste vraag die beantwoord moet worden: moet je lesgeven op de proef zoals het vrij vertaald teaching to the test in het Nederlands wordt genoemd?

Leraren slagen er het meest in om de juiste balans te vinden tussen het voorbereiden van toetsen en het gebruik van een niet-toetsgerelateerd curriculum.
Om succesvol te zijn in hun loopbaan en leven op de lange termijn, moeten leerlingen immers hun certificering behalen en andere gerelateerde taken begrijpen en uitvoeren.

Om dit te bereiken, zijn sommige leraren sterk afhankelijk van testvoorbereidingsmateriaal zoals studiegidsen, oefentoetsen en andere bronnen.
Anderen vinden meer succes door het digitale leerplan als hun belangrijkste instructiemateriaal te gebruiken, met toetsvoorbereiding als aanvulling.