vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Schoolprofiel


Een schoolprofiel laat zien wat een school te bieden heeft aan leerlingen en ouders.
Per school lees je in een schoolprofiel over de school, de leerlingen, het onderwijs, de resultaten en de tevredenheid.

Het schoolprofiel van een basisschool kan bestaan uit de volgende onderwerpen:

  • De school (missie, visie en kenmerken)
  • Aantal leerlingen en de verdeling naar leerjaar en leeftijd
  • Schooltijden en opvang
  • Contact met de ouders
  • Sociale veiligheid
  • Het team (vakleerkrachten, medewerkers en directie)
  • Steun aan leerlingen
  • Eindtoets
  • Schooladvies
  • Tevredenheid van leerlingen en/of ouders

Website van schoolprofielen.

In Nederland is er de website scholenopdekaart.nl waarop je veel schoolprofielen kunt vinden van scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Informatie op deze website is aangedragen door de scholen zelf en van informatie van de rijksoverheid en DUO.