donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

Oplossingsgericht werken


Oplossingsgericht werken is een benadering die zich richt op het identificeren en versterken van oplossingen in plaats van zich te concentreren op problemen. In het onderwijs wordt deze benadering gebruikt om leerlingen te helpen bij het vinden van effectieve oplossingen voor hun uitdagingen. En om het maximaliseren van hun potentieel. Voor leerkrachten houdt het in dat ze de focus verleggen van problemen naar mogelijkheden en het creëren van een positieve en ondersteunende leeromgeving.

Enkele manieren.

Enkele manieren waarop oplossingsgericht werken wordt toegepast in het onderwijs zijn:

  1. Doelgerichte gesprekken. Leerkrachten voeren gesprekken met individuele leerlingen of groepen om doelen te stellen. En om strategieën te bedenken om deze doelen te bereiken. Deze gesprekken zijn gericht op het identificeren van wat al goed gaat en hoe dit verder ontwikkeld kan worden.
  2. Positieve feedback. Leerkrachten geven regelmatig positieve feedback aan leerlingen. Hierbij ligt de nadruk op hun sterke punten en prestaties. Dit helpt leerlingen om hun zelfvertrouwen te vergroten en gemotiveerd te blijven om te leren en te groeien.
  3. Oplossingsgerichte vragen stellen. Leerkrachten stellen vragen die leerlingen aanmoedigen om na te denken over mogelijke oplossingen voor hun problemen. Zoals “Wat zou je kunnen doen om dit probleem op te lossen?” of “Wat heb je eerder gedaan wat wel heeft gewerkt?”
  4. Samenwerking en empowerment. Leerkrachten werken samen met leerlingen, ouders en collega’s om een ondersteunend netwerk te creëren dat leerlingen in staat stelt om succesvol te zijn. Dit omvat het aanmoedigen van leerlingen om zelfstandig te werken. En om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Een voorbeeld

Voorbeeld: Een leerling heeft moeite met het maken van huiswerk en haalt daardoor slechte cijfers. In plaats van zich te concentreren op het probleem van het niet maken van huiswerk, kan een oplossingsgerichte benadering de leerkracht ertoe aanzetten om vragen te stellen zoals: “Wanneer was de laatste keer dat je wel je huiswerk hebt gemaakt en hoe heb je dat voor elkaar gekregen?” of “Wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat je je huiswerk regelmatig maakt?”

Door op deze manier te focussen op mogelijke oplossingen en het benutten van de sterke punten van de leerling, kan de leerkracht samen met de leerling werken aan het vinden van effectieve strategieën om het probleem aan te pakken en het succes van de leerling te vergroten.