donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Bovenbouw


Bovenbouw verwijst  naar het gedeelte van een school dat betrekking heeft op de hogere klassen of leerjaren. Het onderwijs is vaak verdeeld in onder- en bovenbouw. Dit om rekening te houden met de leeftijd en het niveau van de leerlingen. De onderbouw omvat meestal de lagere klassen of leerjaren. Terwijl de bovenbouw de hogere klassen of leerjaren omvat.

In het basisonderwijs verwijst het doorgaans naar groep 6, 7 en 8 terwijl in het voortgezet onderwijs de bovenbouw vaak de hogere leerjaren, zoals de derde, vierde, vijfde en zesde klassen, afhankelijk van de specifieke structuur van de school omvat.

Tevens worden hier doorgaans meer gevorderde en gespecialiseerde onderwerpen behandeld. Bovendien wordt de lesstof aangepast aan het niveau en de ontwikkeling van oudere leerlingen. Leerlingen in de bovenbouw in het voortgezet onderwijs bereiden zich vaak voor op examens en maken keuzes met betrekking tot vervolgonderwijs of carrière.