donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

Brain-based teaching


“Brain-based teaching” verwijst naar een onderwijsbenadering die gebaseerd is op principes en strategieën die voortkomen uit ons begrip van hoe de hersenen functioneren. Het idee is om instructiemethoden af te stemmen op de manier waarop de hersenen natuurlijk leren, informatie verwerken en kennis behouden. Deze aanpak maakt gebruik van inzichten uit neurowetenschap, cognitieve wetenschap en psychologie om onderwijsmethoden te informeren.

Belangrijke principes van brain-based teaching kunnen zijn:

1. **Actief Leren:** Het aanmoedigen van actieve participatie en betrokkenheid bij het leerproces, omdat de hersenen informatie beter lijken te behouden wanneer leerlingen actief bezig zijn.

2. **Multizintuiglijke betrokkenheid:** Erkennen dat de hersenen informatie verwerken via verschillende zintuigen. Het opnemen van visuele, auditieve, kinesthetische en tactiele elementen in het onderwijs kan het leren verbeteren.

3. **Relevantie en Betekenis:** Nieuwe informatie verbinden met bestaande kennis en ervaringen, omdat de hersenen geneigd zijn informatie beter te onthouden en te begrijpen wanneer het betekenisvol en relevant is.