donderdag, juni 13, 2024
DidactiekLeerkrachten

Ontdekkend leren


Ontdekkend leren, ook wel bekend als experimenterend leren of discovery learning, is een onderwijsbenadering waarbij leerlingen actief betrokken zijn bij het ontdekken en verkennen van concepten, principes en feiten. Het richt zich op het stimuleren van nieuwsgierigheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen bij leerlingen .

Bij ontdekkend leren wordt de traditionele rol van de leraar als kennisoverdrager verschoven naar die van een gids of facilitator. In plaats van leerlingen passief informatie te geven, worden ze aangemoedigd om zelfstandig te verkennen en te experimenteren. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om op een dieper niveau te begrijpen en betekenis te geven aan de leerstof.

Verschillende methoden

Er zijn verschillende methoden en benaderingen die worden gebruikt om ontdekkend leren toe te passen, waaronder:

  1. Probleemgebaseerd leren: Leerlingen krijgen complexe, realistische problemen voorgelegd en worden aangemoedigd om actief oplossingen te zoeken door middel van onderzoek, discussie en samenwerking.
  2. Projectmatig leren: Leerlingen werken aan langdurige projecten waarbij ze onderzoek doen, informatie verzamelen, hypotheses formuleren en resultaten presenteren. Dit stelt hen in staat om dieper in te gaan op een onderwerp en verschillende vaardigheden te ontwikkelen.
  3. Experimenteel leren: Leerlingen voeren hands-on experimenten uit om concepten en principes te ontdekken. Ze observeren, verzamelen gegevens, analyseren resultaten en trekken conclusies. Dit stimuleert een actieve betrokkenheid en begrip van wetenschappelijke en andere fenomenen.
  4. Onderzoekend leren: Leerlingen worden aangemoedigd om zelfstandig onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp. Ze formuleren vragen, zoeken naar informatie, analyseren gegevens en presenteren hun bevindingen. Dit bevordert kritisch denken en zelfsturing.

Het doel van ontdekkend leren is om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces, hun nieuwsgierigheid te stimuleren en hen te helpen vaardigheden te ontwikkelen die verder reiken dan het louter reproduceren van informatie.

Door zelfstandig te verkennen en te ontdekken, worden leerlingen actieve deelnemers in hun eigen onderwijservaring en kunnen ze dieper begrip en lange termijn retentie van de geleerde concepten ontwikkelen.