donderdag, juli 25, 2024
Leerkrachten

Online assessment


Bij een online assessment of ook wel computergebaseerde beoordeling genoemd, wordt bedoeld het gebruik van informatietechnologie bij beoordeling zoals educatieve beoordeling, psychiatrische beoordeling en psychologische beoordeling.
Dit omvat een breed scala aan activiteiten, variërend van het gebruik van een tekstverwerker voor opdrachten tot het testen op het scherm.
Specifieke soorten e-assessment zijn onder meer meerkeuzevragen, online/elektronische indiening, geautomatiseerde adaptieve tests en geautomatiseerde classificatietests.

Verschillende soorten online beoordelingen bevatten elementen van een of meer van de volgende componenten, afhankelijk van het doel van de beoordeling:

  • Bij formatieve toetsing, vaak gedefinieerd als ‘assessment ten behoeve van het leren’, worden steeds vaker digitale hulpmiddelen gebruikt door scholen.
    Dit om te meten waar leerlingen staan in hun vaardigheden of kennis. Dit kan het gemakkelijker maken om op maat gemaakte feedback of actieplannen te geven om het leren te verbeteren.
    Gamification is een type digitale beoordelingstool die leerlingen op een andere manier kan betrekken bij het verzamelen van gegevens die docenten kunnen gebruiken om inzicht te krijgen.
  • Bij summatieve toetsing, die zou kunnen worden omschreven als ‘assessment of learning’, vinden examencommissies die examens met hoge inzet leveren vaak de reis van papieren examentoetsing naar volledig digitale toetsing lang.
    Praktische overwegingen, zoals het hebben van de benodigde IT-hardware om grote aantallen studenten tegelijkertijd een elektronisch tentamen te laten afleggen, en de noodzaak om een streng beveiligingsniveau te waarborgen behoren tot de zorgen die moeten worden opgelost om deze overgang te verwezenlijken.

E-markering is een manier waarop veel examenbeoordelings- en toekenningsinstanties technologische innovaties gebruiken om de beoordeling van examens te versnellen.
In sommige gevallen kan e-markering worden gecombineerd met elektronische examens.
Terwijl in andere gevallen leerlingen hun antwoorden nog steeds met de hand schrijven op papieren scripts die vervolgens worden gescand en geüpload naar een e-markeringssysteem. Waarna examinatoren ze op het scherm kunnen beoordelen.

Soorten

Online assessment wordt voornamelijk gebruikt om cognitieve vaardigheden te meten, om aan te tonen wat er is geleerd nadat een bepaalde educatieve gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Zoals het einde van een instructie-eenheid of hoofdstuk. Bij het beoordelen van praktische vaardigheden of het demonstreren van leren dat zich over een langere periode heeft voorgedaan, wordt vaak een online portfolio (of ePortfolio) gebruikt. Het eerste element dat moet worden voorbereid bij het geven van een online cursus, is beoordeling. Beoordeling wordt gebruikt om te bepalen of er wordt geleerd, in welke mate en of er veranderingen moeten worden aangebracht.