donderdag, juni 13, 2024
DidactiekLeerkrachten

Onderzoekend en ontwerpend leren


Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is een benadering van onderwijs waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het onderzoeken en ontwerpen van oplossingen voor real-world vraagstukken.

Het proces van OOL bestaat uit verschillende fasen, die meestal als volgt worden beschreven:

 1. Oriëntatiefase: In deze fase wordt het probleem of de vraag geïntroduceerd en verkennen de leerlingen het onderwerp. Ze stellen vragen, brainstormen en verzamelen informatie om hun begrip te vergroten.
 2. Onderzoeksfase: Hier gaan de leerlingen dieper in op het onderwerp door middel van onderzoek. Ze verzamelen gegevens, analyseren informatie en gebruiken verschillende bronnen om hun kennis uit te breiden.
 3. Ontwerpfase: In deze fase gaan de leerlingen aan de slag met het ontwerpen van een oplossing voor het probleem. Ze bedenken ideeën, maken prototypes en testen hun ontwerpen om te zien of ze voldoen aan de gestelde eisen.
 4. Uitvoeringsfase: Hier implementeren de leerlingen hun ontwerp en voeren ze het uit. Ze evalueren de resultaten en passen indien nodig hun ontwerp aan.
 5. Evaluatiefase: In de laatste fase reflecteren de leerlingen op het proces en de resultaten. Ze bespreken wat ze hebben geleerd, identificeren sterke punten en gebieden voor verbetering, en delen hun bevindingen met anderen.

Voordelen van onderzoekend en ontwerpend leren:

 • Betekenisvol leren: OOL biedt leerlingen de mogelijkheid om te werken aan echte problemen en vraagstukken, waardoor het leren betekenisvol en relevant wordt.
 • Actieve betrokkenheid: Leerlingen nemen een actieve rol aan in hun eigen leerproces. Ze zijn nieuwsgierig, stellen vragen en zoeken naar antwoorden, waardoor ze gemotiveerd en betrokken raken.
 • Probleemoplossende vaardigheden: OOL stimuleert het ontwikkelen van kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en creativiteit. Leerlingen leren om complexe problemen te analyseren en oplossingen te bedenken.
 • Samenwerking: OOL moedigt samenwerking en communicatie aan. Leerlingen werken vaak in teams, waarbij ze hun ideeën delen, taken verdelen en gezamenlijk aan oplossingen werken.

Nadelen van onderzoekend en ontwerpend leren:

 • Tijd en planning: OOL kan meer tijd in beslag nemen dan traditionele lesmethoden, aangezien het proces uit verschillende fasen bestaat. Het kan een uitdaging zijn om voldoende tijd te vinden in het lesrooster om alle stappen van OOL volledig te doorlopen.
 • Begeleiding: Leerkrachten spelen een cruciale rol bij OOL en moeten goed getraind zijn in het begeleiden van het proces. Het kan een uitdaging zijn om voldoende begeleiding en ondersteuning te bieden aan leerlingen, vooral als de klassen groot zijn.
 • Evaluatie: Het evalueren van de prestaties en het leren van leerlingen in OOL kan complex zijn. Traditionele evaluatiemethoden zijn mogelijk niet altijd geschikt om het leerproces en de opgedane vaardigheden adequaat te beoordelen.
 • Moeilijkheidsgraad: OOL kan uitdagend zijn voor sommige leerlingen, vooral als ze niet gewend zijn aan een actieve en zelfgestuurde leerbenadering. Het vereist vaardigheden zoals kritisch denken en probleemoplossing, die mogelijk extra ondersteuning en begeleiding vereisen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de voordelen van OOL over het algemeen opwegen tegen de nadelen. Hoewel het implementeren van OOL uitdagingen met zich mee kan brengen, biedt het een waardevolle benadering van onderwijs die leerlingen helpt vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn voor hun toekomstige leven en werk.