zaterdag, april 13, 2024
DidactiekOnderwijs

Onderwijsinrichting


Om optimale condities te scheppen waaronder leerkrachten onderwijs kunnen verzorgen en de ontwikkeling van leerlingen plaatsvindt is de onderwijsinrichting erg belangrijk.
De onderwijsinrichting gaat over organisatorische maatregelen om het leren mogelijk te maken.
Onderwijsinrichting gaat niet alleen over het onderwijs zelf, maar ook over consequenties daarvan voor de schoolorganisatie. De schoolorganisatie gaat over de samenwerking en de verantwoordelijkheden van alle individuen en groepen die werken op de school.

Onderwijsinrichting en schoolorganisatie in de praktijk

Bij de onderwijsinrichting en schoolorganisatie heeft de schoolleider rekening te houden met de visie van de school. De visie is leidend voor de inrichting van het onderwijs, de uitvoering en de monitoring daarvan.
Hierbinnen moet de schoolleider focus aan weten te brengen, door een strategie te bepalen, prioriteiten te stellen en te plannen en doelen te ontwikkelen

Onderwijsinrichting

De inrichting van het onderwijs is gericht op het primaire proces: het leren van de leerlingen en de interactie tussen leerlingen en leraren. Het handelen van de schoolleider is dan ook gericht op het proces van de ontwikkeling van de leerlingen.
Hoewel de schoolleider geen directe invloed heeft op het leren in de klas, want dat loopt voornamelijk via leraren, heeft deze wel een doorslaggevende rol.
Die rol uit zich in het nemen van beslissingen over de lesmethode, de groepering van leerlingen en de interactie tussen leraren en leerlingen.
Daarbij houdt men rekening met de visie van de school in wisselwerking met het team.

In het verlengde van bovengenoemde keuzes liggen zowel besluiten over de mate van vrijheid voor de leerlingen, als besluiten over de mate van klassikaal lesgeven.
Vragen die men daarbij in gedachten houden zijn:
Is er één lesprogramma? Is er ruimte voor individuele keuzes van leerlingen?
Hoe vaak wordt getoetst en op welk moment? Wat wordt getoetst? Wat is de betekenis van de toetsuitslagen?