donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Perfectionisme


Perfectionisme, in de psychologie, is een brede persoonlijkheidsstijl die wordt gekenmerkt door iemands zorg voor het streven naar onberispelijkheid en perfectie.
En dit kan gepaard gaan met kritische zelfevaluaties en zorgen over de evaluaties van anderen.
Het kan het beste worden geconceptualiseerd als een multidimensionaal en gelaagd persoonlijkheidskenmerk.
En aanvankelijk dachten sommige psychologen dat er veel positieve en negatieve aspecten waren.
Perfectionisme drijft mensen ertoe zich bezig te houden met het bereiken van onbereikbare idealen of onrealistische doelen.
Dit leid vaak tot vele vormen van aanpassingsproblemen zoals depressie, angst, OCS, OCPD en een laag zelfbeeld.
Deze aanpassingsproblemen leiden vaak tot suïcidale gedachten en neigingen en beïnvloeden of nodigen uit tot andere psychologische, fysieke, sociale en verdere prestatieproblemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen.
Hoewel perfectionistische blikken stress, angst en paniek kunnen verminderen, tonen recente gegevens aan dat perfectionistische neigingen onder de recente generaties jonge mensen in opkomst zijn.

Definitie

Perfectionisten spannen zich dwangmatig en onophoudelijk in voor onbereikbare doelen.
Ze meten hun eigenwaarde af aan de hand van productiviteit en prestatie. Waarbij sommige neigingen zelfs leiden tot afleiding van andere gebieden van het leven.
Perfectionisten zetten zichzelf onder druk om onrealistische doelen te bereiken die onvermijdelijk tot teleurstelling leiden.
Als de enige focus betrekking heeft op alles dat moet worden opgelost om als perfect te worden beschouwd, dan is het moeilijk te weten wanneer ze echt gelukkig zullen zijn met zichzelf.
Vooral perfectionisten zijn vaak harde critici van zichzelf, hun werk en wanneer ze niet aan hun verwachtingen voldoen.

Psychologische implicaties

Perfectionisten hebben de neiging om afstand te nemen van hun gebreken of van wat zij geloven dat gebreken zijn (zoals negatieve emoties).
En kunnen hypocriet en hyperkritisch worden ten opzichte van anderen, op zoek naar de illusie van deugdzaamheid om hun eigen ondeugden te verbergen.

Onderzoekers zijn begonnen met het onderzoeken van de rol van perfectionisme bij verschillende psychische stoornissen.
Denk hierbij aan depressie, angst, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, evenals zelfmoord.
Sociaal voorgeschreven perfectionisme bij jonge vrouwen wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met een grotere ontevredenheid over het lichaamsbeeld.
En daarbij het vermijden van sociale situaties waarin gewicht en uiterlijk centraal staan.

Gevolgen

Perfectionisme kan schadelijk zijn.
Het kan de vorm aannemen van uitstelgedrag wanneer het wordt gebruikt om taken uit te stellen.
En bijvoorbeeld zelfspot wanneer het wordt gebruikt om slechte prestaties te verontschuldigen of om sympathie en bevestiging van andere mensen te zoeken.
Dit zijn, samen of apart, strategieën die perfectionisten kunnen gebruiken om hun gevoel van zelfcompetentie te beschermen.
Over het algemeen voelen perfectionisten een constante druk om aan hun hoge verwachtingen te voldoen.
Dit kan leiden tot cognitieve dissonantie wanneer niet aan de verwachtingen kan worden voldaan.
Perfectionisme is in verband gebracht met tal van andere psychologische en fysiologische complicaties.
Bovendien kan perfectionisme leiden tot vervreemding en sociale ontkoppeling via bepaalde rigide interpersoonlijke patronen die veel voorkomen bij perfectionistische individuen.