zondag, juli 21, 2024
Onderwijs

Leergerichte aanpak


Met een leergerichte aanpak bedoelen we dat we met toetsen het leerproces proberen inzichtelijk te maken en niet als doel op zich.
Onderzoek heeft aangetoond dat scholen waar inzet en individuele voortgang benadrukt wordt beter presteren.
Leerlingen hebben minder vermijdingsdrang en er is een beter leerproces dan scholen die gericht zijn op prestatie.

Toetsen.

Toetsen worden steeds belangrijker in het onderwijs en we spreken dan echt van een toetsgerichte cultuur.
Door zoveel belang te hechten aan deze toetsen gaan leerlingen zich hier ook op richten en is er minder aandacht op het leerproces zelf.
Als leerkracht ontkom je niet aan het geven van toetsen en soms heb je ze ook nodig om inzicht te geven in het leerproces van je leerlingen.
Maar je moet ze dan wel op de juiste manier inzetten om niet de motivatie van je leerlingen te ondermijnen.

Prestatiedoelentheorie.

Met PDT of ook wel Achievment Goal Theory wordt er onderscheid gemaakt op de instructiewijze die verschillen in prestatiegericht of individuele voortgang van de leerlingen.
Bij prestatiegericht bedoelen we de waarde die gehecht wordt aan de toets. Maar je kunt ook de toets beoordelen op basis van inzet en de mate waarin de leerlingen vooruit zijn gegaan ten opzichte van eerdere prestaties. Dit laatste noemen we een leergerichte aanpak.
Hierbij worden toetsen gezien als middel om het leerproces inzichtelijk te maken en niet als doel.

Als leerkracht kun je aan leerlingen laten zien dat niet alleen cijfers belangrijk zijn op school. Ook andere talenten zijn belangrijk en verdienen net zoveel waardering. Door onderlinge competitie tussen leerlingen te vermijden, voorkom je een prestatiegerichte cultuur in de klas.

Zo helpt het bijvoorbeeld om cijfers niet hardop voor te lezen in de klas.
Ook benadrukken wie het beste of mooiste verslag geschreven heeft is beter te vermijden.
Dit kan voor leerlingen die ook goed hun best hebben gedaan, maar tot een minder sterk verslag zijn gekomen, zelfs heel erg demotiverend werken.