donderdag, juli 25, 2024
Lvs

Learning analytics


Met Learning analytics bedoelen we het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun context.
Dit heeft als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt.

Met digitaal lesmateriaal worden tegenwoordig ook veel gegevens opgeslagen over het leerproces.
Deze gegevens kun je daarna analyseren om inzicht te krijgen over de voortgang van je leerlingen.
Vaak gebeurd dit met speciale software.

Wat voor doel heeft learning analytics?

Doel van deze analyse van de gegevens kan zorgen voor een beter handelen van de leraar of de leerling.
Ook wordt hiermee het lesmateriaal verder ontwikkeld en kan het een rol spelen in het leerproces.
Bovendien kan het risicofactoren tonen die er voor zorgen dat leerlingen vroegtijdig de school verlaten.

Patronen.

Learning analytics richt zich op het ontdekken van trends en patronen in grote hoeveelheden onderwijsdata. Dit heeft als doel meer gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken.

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld beschrijvend, verklarend, voorspellend en adviserend.

  • Beschrijven: beschrijven wat u ziet. Voorbeeld: het gemiddelde van de school voor het vak spelling op de halfjaarlijkse Cito-toets laat een gestage verbetering zien in de afgelopen vier jaar.
  • Verklaren: duiden of verklaren wat u ziet.
  • Voorspellen: hoe verwachten we dat de ontwikkeling doorzet en waar denken we over één, twee of drie jaar te kunnen staan?
  • Adviseren: wat is er nodig om de gestelde doelen te bereiken?

Nut van learning analytics

Learning analytics kan met name helpen bij het beantwoorden van vragen als:

  • Wanneer zijn leerlingen klaar om naar het volgende onderwerp te gaan?
  • Wanneer loopt een leerling het meeste risico om uit te vallen?
  • Welk cijfer zal een leerling waarschijnlijk halen voor een bepaald vak?
  • Heeft een leerling extra ondersteuning nodig?

Hoe zit het met de privacy?

Om al deze onderzoeken te doen is er wel veel data nodig, die vaak behoorlijk privacygevoelig kan zijn.
Leveranciers van (adaptieve) leerplatformen slaan deze data op.
Scholen zijn daarom wel verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken over het gebruik van deze data en de bescherming van de leerlingen.
Het is daarom belangrijk dat scholen goed nadenken welke data verzameld wordt, met welk doel, wanneer de leerling hierover geïnformeerd wordt, et cetera.

Daarnaast stelt learning analytics scholen voor een aantal belangrijke ethische vraagstukken.
Wat doet u als uw analyse van wat het beste is voor een leerling afwijkt van wat het systeem adviseert?
Het is belangrijk dat scholen zich hier van bewust zijn en dat zij hiermee om kunnen gaan.