dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Leerkrachtvaardigheden


Met leerkrachtvaardigheden bedoelen we alles wat een leerkracht moet kennen om zo goed mogelijk onderwijs te geven.
Hierbij moeten ze een juiste klassenmanagement en pedagogisch klimaat kunnen realiseren.

Alles op school begint bij de leerkracht. Met de juiste kwaliteiten maak je als leerkracht het verschil.
En onderzoek heeft aangetoond hoe groot de invloed van leerkrachten is op de prestaties van leerlingen.
Om deze invloed verder uit te bouwen, moeten leerkrachten zich blijven ontwikkelen en werken aan vaardigheden en competenties.
Zo groei je leerkrachten als professionals en haal ze nog meer uit hun leerlingen.

Welke vaardigheden zijn er nodig?

Ook al is een onderscheid niet echt te maken omdat de leerkrachtvaardigheden nauw samenhangen, voor de overzichtelijkheid is er de volgende indeling:

  • Werkconcept en grondhouding
  • Klassenmanagement
  • Instructie en begeleiding
  • Motiveren van leerlingen
  • Verbinden van visie op school- en klassenniveau

Je kunt het in de volgende steekwoorden beschrijven.

Houding van de leerkracht Handeling ten opzichte van leerlingen Kennis
Actief Vragen stellen Vakinhoudelijke kennis
Onderzoekende houding Observeren en registreren Pedagogisch-didactische kennis
Enthousiast en inspirerend Inspelen op nieuwschierigheid Onderzoek
Nieuwschierig, betrokkek en creatief Aansluiten bij voorkennis
Afstand
Deelnemer
Reflecteren