donderdag, juni 13, 2024
DidactiekKind

Kindgericht onderwijs


Kindgericht onderwijs is een soort opstand tegen vakgericht onderwijs.
Kindgericht onderwijs streeft naar een natuurlijke stroom van activiteit en spontane groei van het kind.
Hij moet volledige vrijheid van handelen hebben, op voorwaarde dat hij zich niet met de vrijheid van anderen bemoeit.

De rol van de leerkracht is die van een geïnteresseerde waarnemer en in het beste geval die van een gids die het kind aanmoedigt, adviseert en stimuleert, indien en wanneer dat nodig is.
Het kind wordt door zijn eigen gevoelde behoeften en innerlijke drijfveren tot activiteit gestimuleerd.

Leren vindt plaats terwijl hij ernaar streeft om aan zijn behoeften te voldoen en uitdrukking geeft aan zijn drijfveren.
Hier zijn het onmiddellijke doel en de interesses de motiverende factoren, die met de situatie kunnen blijven veranderen. Modern onderwijs is kindgericht.

Kindgericht onderwijs

In een klas van 20 kinderen heb je 20 verschillende leerstijlen en 20 verschillende persoonlijkheden.
En er zijn 20 verschillende manieren om informatie tot je te nemen en informatie te geven.
Goede leraren weten dit en weten dat één lesplan, één manier van lesgeven nooit goed genoeg zal zijn.
Kan die leraar 20 verschillende lesplannen maken? Natuurlijk niet, maar die geweldige leraar weet dat hun leerlingen zich op verschillende niveaus bevinden en verschillende manieren hebben om informatie te verwerken.
Dus kindgericht onderwijzen en leren begint in feite bij het kind van binnen naar buiten in plaats van het curriculum van buiten naar binnen.
Het uitgangspunt is kijken naar het kind en wat hij of zij nodig heeft en van daaruit je curriculum naar buiten toe opbouwen.

De ouderwetse manier om het te doen zou een leerplan zijn dat voor iedereen geschikt is, en dat leerplan zou worden geleverd en van kinderen zou worden verwacht dat ze zich eraan aanpassen.
Traditioneel werden curricula ontwikkeld om gericht te zijn op de middenklasse. Daarom verveelden de kinderen aan de top zich, en de kinderen die dat niet waren, hadden het vaak moeilijk.
Goede leraren kunnen differentiëren op basis van veel verschillende factoren. De ontwikkeling van vaardigheden van de kinderen, waar kinderen academisch zijn en de persoonlijkheid van het kind.
Moet dat kind opstaan en in beweging zijn? Of kan hij of zij passiever zijn?
Het is dus echt een kwestie van het uitgangspunt. Waar is je startpunt?
Is het kind het uitgangspunt of het leerplan? Beide zijn belangrijk. Het is echter echt kijken naar het individuele kind en van daaruit beginnen.

Onderwijs voor het hele kind

Kindgerichte instructie betekent het kind gebruiken als uitgangspunt voor lesplannen en voor het ontwikkelen van leerplannen.
Daarbinnen is dit idee van onderwijs voor het hele kind, wat betekent dat we niet alleen naar kinderen kijken om academische informatie op te vullen.
We zien kinderen als hele menselijke wezens die academische behoeften hebben, sociaal-emotionele behoeften, fysieke behoeften, evenals de behoefte aan karakterontwikkeling.
Terwijl we een kindgericht programma voor het hele kind bouwen, proberen we niet alleen na te denken over het vullen van de geest, maar ook over het vullen van het hart.

Evolutie van lesgeven

De leraar is uit het centrum verhuisd en zou dat moeten blijven doen. Kinderen staan centraal in alles.
Toen we vroeger naar school gingen, was het echt de leraar als leider en leraar, de enige verspreider van kennis – de alwetende filosoof.
Vandaag willen we onderscheid maken tussen ontwikkelingsniveaus en kinderen helpen om competenties voor de 21e eeuw, een liefde voor leren en een passie voor intellectuele bezigheden te ontwikkelen.

In veel echte opzichten is inhoud in de moderne tijd minder belangrijk geworden dan vaardigheden.
In het informatietijdperk – waarin je de hoofdstad van Nebraska met twee klikken van je smartphone kunt vinden – moeten we nadenken over de wereld waarin onze kinderen terechtkomen.
Het wordt geen wereld waarin het kennen van specifieke inhoud zo belangrijk is als vroeger.
Er is nog steeds veel inhoud dat kinderen moeten kennen, maar even belangrijk zijn vaardigheden als communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, leiderschap, kritisch denken, probleemoplossing, creativiteit en interactie in een diverse omgeving.
Naarmate onze wereld kleiner wordt, is het vermogen om te communiceren en om te gaan met mensen die anders zijn dan wijzelf steeds belangrijker geworden en, eerlijk gezegd, steeds meer een verkoopbare vaardigheid op de werkplek van de 21e eeuw.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen