donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Intern Begeleider


Een Intern Begeleider (IB’er) werkt binnen een basisschool en pakt taken op waarvoor in de les geen plaats is.
Hij/zij ondersteunt de leerkrachten met hulpvragen over kinderen/groepen. Een IB’er geeft in principe geen les.

Taken van een IB’er kunnen o.a. zijn:

Zorgen dat het Leerlingvolgsysteem op orde blijft. Zijn de groepsplannen of individuele plannen goed ingevoerd en worden toetsen op de goede manier ingevoerd.

Remedial Teaching: Hierbij neemt de IB’er een leerling met een leer- of gedragsprobleem apart. Naar aanleiding van een onderzoek wordt het probleem vastgesteld en wordt een werkplan gemaakt.

Een IB’er bezoekt de klassen en houdt ook contact met de leerkrachten. De IB’er kan dan een coachende rol aannemen om de leerkracht te ondersteunen bij een hulpvraag.

Wie is de IB’er binnen een school?

Binnen en school kan de Intern Begeleider een leerkracht zijn die deze taak in zijn takenpakket heeft, maar vaak is het ook zo dat het een aparte functie is waarbij hij/zij op meerdere scholen deze functie uitvoert.
Of het is mogelijk dat de taak van een IB’er zo dagvullend is dat hij helemaal niet meer voor de klas staat. Andersom kan ook: dat een IB’er vanuit zijn functie uiteindelijk ook voor de klas komt te staan.

Geen duidelijk cao

De positie van een IB’er is wankel. Dat komt doordat zijn takenpakket heel lastig is te definiëren. De rol van een IB’er is die ook niet vastgelegd in een cao of wet.