donderdag, juni 13, 2024
DidactiekOnderwijs

IGDI model


Het IGDI model staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie.
Het IGDI model is een moderne versie van het directe instructiemodel.
Binnen het vernieuwde model zijn de fasen van het directe instructiemodel aangepast zodat er meer differentiatie in de uitleg en instructietijd tussen de leerlingen ontstaat.
Met dit instructiemodel kan de leerkracht de instructie variëren naar de behoefte van de leerling of leerlingen.

Stappen van een lesoverzicht.

Start van de les.

Vertel het doel.
Wat weten we nog?

Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken voor de leerlingen die het begrijpen. Verlengde instructie voor de leerlingen met extra hulp.
Feedback Zelfstandig werken.

Afsluiting.

Doel bereikt?
Wat leren we de volgende keer?

Elke les start met een instructie.
Hierin vertellen wat voor lesstof er wordt behandeld en wat voor lesstof er al eerder aan bod is geweest.
Tijdens de instructie wordt de nieuwe lesstof gepresenteerd.
Leg hierbij duidelijk uit wat het doel is, en geef voorbeelden.
Geef de instructie niet in vragende vorm maar verwoord zelf de lesstof.
Belangrijk is daarbij wel om interactie te hebben met je leerlingen door af en toe een gerichte vraag aan een leerling te geven.
Hierdoor kun je jezelf als leerkracht een beeld geven van het begrip van de leerlingen.

Tijdens de oefenfase kunnen de leerlingen samen met de leerkracht oefenen.
Hierdoor is het vooral voor de zwakkere leerlingen duidelijker waarom de opdracht belangrijk is en wat ze precies gaan oefenen.

Daarna volgt er een splitsing in de groep.
De leerlingen die alles goed begrijpen gaan zelfstandig aan het werk.
Als leerkracht geef je daarnaast nog meer instructies aan risico en zwakkere leerlingen.
Maak de verlengde instructie nooit langer dan 15 tot 20 minuten.
Herhaal de groepsinstructie nog eens, en oefen extra met je leerlingen.

Na de verlengde instructie kunnen ook deze leerlingen zelfstandig aan het werk en krijgen de andere leerlingen feedback over hun gemaakte werk.

Sluit de les gezamenlijk af.
Bespreek het doel met de leerlingen en geef een vooruitblik over de volgende les.
Dit is vooral belangrijk voor de zwakkere leerlingen omdat het verbinden van nieuwe kennis aan wat ze al weten vaak voor problemen zorgt.