vrijdag, mei 24, 2024
KindOnderwijs

Inclusief-onderwijs


Inclusief-onderwijs is het onderwijs waarbij leerlingen, ongeacht hun beperking, naar hetzelfde onderwijs gaan als leerlingen zonder beperking.
Op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders hebben uitgekozen en waar ze ook heen zouden gaan als ze geen handicap hadden.
Deze vorm van onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen  passend- en inclusief-onderwijs?

Eén van de doelstelling van de invoering van passend onderwijs was om zoveel mogelijk leerlingen op een reguliere school goed onderwijs te bieden.
Toch wist de overheid ook wel dat passend onderwijs géén inclusief is.
Dit kwam omdat dat inclusie vaak weerstand opriep.
Vanuit speciaal onderwijs hadden scholen en ouders zorgen over het verdwijnen van deze gespecialiseerde scholen met kleine klassen.
En vanuit het regulier onderwijs zag men onvoldoende mogelijkheden om werkelijk alle kinderen ‘binnen de school te houden’.
Door het nadrukkelijk in stand houden van een dubbel systeem van reguliere en van speciale scholen, wordt volgens voorstanders onvoldoende gewerkt aan inclusie.
Daarom werken steeds meer Nederlandse scholen aan inclusief lesgeven.

Effecten van inclusie

Veel landen startten reeds lang geleden met deze vorm van onderwijs. Vaak genoemde voorbeelden hierbij zijn Italië en de Verenigde Staten.
Uit onderzoek blijkt vaak dat er positieve effecten zijn van inclusie.
Dit geldt zowel voor de leerlingen met beperking als de leerlingen zonder beperking.