donderdag, juli 25, 2024
Lvs

Entreetoets


De Entreetoets is een toets die in het Nederlandse basisonderwijs in de groepen 5, 6 en 7 kunnen worden afgenomen.
De Entreetoetsen zijn een onderdeel van het leerlingvolgsysteem en vormen samen met de LVS-toetsen en de Eindtoets Basisonderwijs een compact, compleet en overzichtelijk volgsysteem.
Dit noemt men het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS).

De Entreetoets kan tot uiterlijk september 2023 voor de laatste keer worden afgenomen. Daarna is er vanuit Cito een alternatief klaar met de naam Leerling in beeld.
Dit wordt het nieuwe leerlingvolgsysteem waarvoor geen aparte entreetoets meer nodig is.
Het advies over het vervolgonderwijs is dan onderdeel van het E7-moment en komt automatisch beschikbaar in Leerling in beeld.

Modules

Er zijn vier modules waarvan de school zelf kan kiezen welke ze afneemt.

 • Basismodule
  – Lezen
  – Taalverzorging
  – Rekenen-Wiskunde
 • Module Verdieping
  – Lezen
  – Taalverzorging
  – Rekenen-Wiskunde
 • Module Verbreding
  – Woordenschat
  – Schrijven
  – Luisteren
  – Aardrijkskunde
  – Geschiedenis
  – Natuur & Techniek
 • Module Intelligentietest
  – Synoniemen
  – Tegenstellingen
  –Soortbegrip Woorden
  – Geknipte Figuren
  – Draaien
  – Soortbegrip Figuren

Aangepaste versies van de entreetoets

Voor dyslectische, slechtziende en brailleleerlingen zijn de volgende aangepaste versies beschikbaar:

Groep 7 

Vergrote versie
Zwart-witversie
Pdf tekst naar spraak (basis/verdieping/kennismaking)
Gesproken versie via mp3-download op portal (basis/verdieping/kennismaking)

Brailleversie

Groep 6 

Vergrote versie
Zwart-witversie
Pdf tekst naar spraak voor Kurzweil
Gesproken versie op audio-cd en op een Daisy-cd

Brailleversie

Wanneer kan ik de Entreetoets het beste afnemen?

Je neemt de Entreetoets af in de periode april tot en met juni, september of begin oktober. Het advies is de periode waarin je de Entreetoets afneemt te beperken tot maximaal vijf weken.
Het afnamemoment is flexibel. Daardoor pas je de toetsen makkelijk in je jaarplanning in.

Welke normering wordt gebruikt bij de Entreetoets?

De laatste aanpassing in de normering is gedaan in het voorjaar van 2021. Deze normering sluit aan bij de aangepaste normering van de Centrale Eindtoets.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen