zaterdag, april 13, 2024
Didactiek

E-learning


Met E-learning wordt bedoeld dat er geleerd wordt met een elektronische component zoals internet en computers.
Dit kan zowel zelfstandig als groepsgewijs.
Met deze vorm van leren is afstandsonderwijs mogelijk en heeft zo zijn voordelen maar ook nadelen.

De term is nog niet oud. Aanvankelijk werd gesproken over webbased leren, teleleren of online leren.
Naast “e-business” en “e-commerce” wordt sinds ongeveer 1999 de term “e-learning” gebruikt.

Je kunt op twee manieren  via e-learning onderwijs geven en krijgen.
Synchroon waarbij je met andere studenten les krijgt en geeft en Asynchroon waarbij elke student individueel met onderwijs bezig is.

Het ontstaan

E-learning is in de “slipstream” van het Internet snel opgekomen.
Rond 2000 waren de verwachtingen van e-learning hooggespannen. De verwachting was dat leren met behulp van het Internet sneller, efficiënter en interactiever zou kunnen.
Internettechnologie zou het mogelijk moeten maken om complexe taken te leren binnen krachtige, flexibele en zogeheten ‘authentieke’ leeromgevingen.
Bovendien leek de technologie veelbelovend in het licht van het inrichten van leerprocessen waarbij de lerende en het leerproces centraal staan en interactie en communicatie een centrale rol spelen. Het zou massaal worden toegepast, zo dacht men.

Met het uiteenspatten van de “Internet zeepbel” zijn de verwachtingen danig getemperd.
De groei van e-learning was niet zo spectaculair als gedacht. Leren werd niet altijd sneller, efficiënter en interactiever.
Inmiddels lijkt e-learning volwassen te worden. We weten steeds beter wanneer en hoe ICT toegevoegde waarde kan hebben voor het vormgeven van leren.
In 2005 worden de mogelijkheden van e-learning eerder onderschat, dan overschat.
Op dit moment is de toepassing van Internettechnologie weer volop in ontwikkeling. Dit zal vermoedelijk ook een nieuwe impuls aan e-learning geven.

Voordelen.

Het is flexibel, want het is op elke plaats en tijd mogelijk.
Het is goedkoop want studenten en onderwijs personeel hoeft niet te reizen en er is geen klaslokaal of gebouw nodig.
Je kunt op elk gewenste tijd en plaats leren, dus wanneer het uitkomt.

Nadelen.

Leren via elektronische apparaten is vermoeiender voor veel personen dan regulier leren in een klas.
Bij zelfstudie is zelfdiscipline en planning heel belangrijk.
Niet alle lesstijlen zijn geschikt.
Iedereen moet wel beschikken over de juiste apparatuur en vaak ook een stabiele internetverbinding.