vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Digitaal toetsen


Met digitaal toetsen wordt de inzet van computers voor het uitvoeren van de toetsen bedoeld.

Digitale tools geven het onderwijslandschap een nieuwe vorm. De laatste jaren zien we een snelle ommekeer in de richting van digitaal toetsen als een favoriete beoordelingsmethode onder docenten.
Nu scholen gesloten waren tijdens COVID-19, werd persoonlijk testen onmogelijk en werden leraren gedwongen om op afstand te testen, wat zijn eigen voordelen met zich meebrengt, maar ook zijn eigen uitdagingen.
Als je bij je onderwijsinstelling digitaal toetst en de cijfers blijven achter bij wat ze zouden moeten zijn, weet je misschien niet goed hoe je die trend kunt ombuigen.

Voordelen

1. Meerdere testadministraties

Leerlingen kunnen tijdens de looptijd van een e-learningprogramma meerdere, korte, betrouwbare beoordelingen afleggen.
De gegevens die uit deze beoordelingen worden verzameld, kunnen worden gecorreleerd met nationale of regionale normen, zodat leerlingen op deze normen kunnen worden beoordeeld.
Gegevens die in de loop van de tijd zijn verzameld, kunnen door online programma’s en leerkrachten worden gebruikt om trends te identificeren en voor verbetering.
Deze gegevens kunnen ook eenvoudig worden geëxporteerd naar een database waar ze kunnen worden geanalyseerd voor evaluatie- en onderzoeksdoeleinden.

2. Dynamische en geïndividualiseerde beoordelingen

Toetsen kunnen worden gepersonaliseerd en afgestemd op individuele studenten.
De moeilijkheidsgraad van elke vraag kan worden gemoduleerd, afhankelijk van de eerdere antwoorden van de leerling.

3. Onmiddellijke beoordeling

Select-response-tests (zoals multiple choice of True/False) kunnen direct worden gescoord, zodat studenten direct kunnen zien hoe ze het hebben gedaan op een beoordeling.
Deze onmiddellijke beoordeling maakt docenten vrij om zich te concentreren op feedback.
Die feedback is vaak cruciaal voor het leren en tijdrovend is.
Leraren kunnen leerlingen helpen en begeleiden bij wat ze moeten doen om beter te worden.

4. Verticaal en horizontaal uitgelijnde beoordelingen

Tests kunnen verticaal worden uitgelijnd—verankerd om dezelfde kernkennis te testen op toenemende moeilijkheidsgraden (op criteria gebaseerd testen).
Ze kunnen ook horizontaal worden uitgelijnd. Dan zijn ze zo gescoord dat leerlingen met elkaar kunnen worden vergeleken (normgerefereerd).

5. Maatregelen voor groei met toegevoegde waarde

Tests meten individuele groei in de loop van de tijd, zodat programma’s kunnen benchmarken waar leerlingen aan het eind van het jaar zouden moeten zijn op basis van tests van het begin van het jaar.
Al deze gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van statistische softwarepakketten, zodat online programma’s de groei van leerlingen in de loop van de tijd kunnen volgen.

6. Help leerlingen met een handicap

Als computergebaseerde beoordelingen universeel zijn ontworpen, vormen ze misschien minder een fysieke belemmering voor het maken van tests dan het geval is bij papieren tests.
Schermlezers, vergrotingstools en tekst-naar-spraak- of spraak-naar-tekst-toepassingen kunnen leerlingen met visuele, auditieve en motorische beperkingen helpen.
Ook leerlingen met dyslexie en leerlingen die gewoon meer tijd nodig hebben om een toets af te ronden hebben voordeel aan deze toetsen.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen