donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

Didactische werkvormen


De didactische werkvormen zijn de manieren voor het organiseren van leerprocessen.

Concrete acties van een instructieverantwoordelijke om leeractiviteiten bij lerende uit te lokken (bijv. vragen stellen, doceren, een demonstratie geven, een discussie opzetten, een groepsopdracht geven, rollen toewijzen, een probleem voorleggen, etc.).
Afhankelijk van een visie op leren en instructie zal een instructieverantwoordelijke andere typische didactische werkvormen selecteren en implementeren.

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap – van leren naar instructie, Martin Valcke

Welke didactische werkvormen zijn er?

Didactische werkvormen zijn in te delen in verschillende groepen, zoals:

 • Instructievormen
 • Interactievormen
 • Discussievormen
 • Opdrachtvormen
 • Samenwerkingsvormen
 • Schrijfopdrachten
 • Spelvormen

Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: de vertelling, een interview, rollenspel of een brainstorm.
De didactische werkvorm moet aansluiten bij het lesonderwerp en rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen.
Bij het kiezen voor een didactische werkvorm is het van belang om te letten op de beginsituatie, de groeperingsvorm en de leeractiviteit.
En bij het kiezen voor een didactische werkvorm is het belangrijk dat de leerkracht zich afvraagt welke vorm in deze situatie het meest geschikt is.
Een rijke leeromgeving waarin de leerlingen actief leren vraagt om andere werkvormen dan een les met geleide interacties.
Het is de kunst om de juiste werkvorm bij de juiste lesstof te kiezen. Dat maakt lessen boeiend en effectief.

Bron: Didactische werkvormen, Arja Kerpel

De verschillende werkvormen nog verder onderverdeeld

Roger Standaert en Frimin Troch beschrijven in hun boek Leren en onderwijzen – inleiding tot de algemene didactiek een 22  werkvormen:

 • Aanbiedende werkvormen
   Doceervorm
   Demonstratie
   Vertellen
 • Gespreksvormen
   Onderwijsleergesprek
   Klasgesprek
   Leergesprek
   Groepsdiscussie
 • Samenwerkingsvormen
   Groepswerk
   Varianten van groepswerk
   Simulatie en rollenspel
 • Individualiserende werkvormen
   (Begeleid) zelfstandig leren
   Labopracticum
   Zelfstudiepakket
   Contractwerk
 • Strategieën
   Beheersingsleren (mastery learning)
   Excursie
   Huiswerk
   Praktijkleren
   Probleemgestuurd leren
   Gevalsmethode (casestudy)
   Flipped classroom
   Co-teaching

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen