donderdag, juni 13, 2024
DidactiekOnderwijs

Coöperatieve werkvormen


Curriculumvereisten en rigide onderwijsstructuren kunnen het voor leraren moeilijk maken om coöperatieve werkvormen in de klas op te nemen.
De voordelen die coöperatief werken de leerlingen biedt zijn echter de moeite waard. Lees meer om te ontdekken waarom samenwerken belangrijk is.

Alle scholen zouden coöperatief werk moeten integreren.

Deze methode is erg belangrijk en nuttig, vooral voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren.
Het maakt gebruik van werkgroepen om leerlingen te helpen kritische sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Door middel van teamwerk leren leerlingen hoe de inspanningen van elk individu de groep helpen haar doelen te bereiken.

Kinderen kunnen veel lessen leren door teamwerk. Door een veeleisend en rigide curriculum is het tegenwoordig echter moeilijk voor leraren om tijd vrij te maken voor teamwerk.
Dit is slecht nieuws voor leerlingen, wier onderwijs beperkt is tot theorie en het uit het hoofd leren van dingen die ze nooit in praktijk kunnen brengen.

Coöperatief werk leert waarden

Coöperatief werk leert leerlingen waarden die hun persoonlijke groei en ontwikkeling verrijken.
Het stelt hen ook in staat vaardigheden te ontwikkelen die in de toekomst erg nuttig zullen zijn.

Hier zijn enkele van de waarden die studenten kunnen leren van deze methodologie.

 • Individuele en groepsverantwoordelijkheid. Als één persoon zijn deel niet doet, zal het team zijn doel niet kunnen bereiken. Bijgevolg helpt coöperatief werk leerlingen om hun verantwoordelijkheidsgevoel als individu en als onderdeel van een groep te ontwikkelen.
 • Nederigheid. Wanneer leerlingen samenwerken, voelen ze zich gelijkwaardig aan hun leeftijdsgenoten. Iedereen heeft een taak te doen, maar niemand is beter dan een ander. Ze concurreren niet met elkaar. Een goede analogie is een team van mensen die een boot roeien. Als de ene persoon sneller probeert te roeien dan de anderen, zal de boot omslaan. Iedereen moet dus samen roeien.
 • Assertiviteit. Groepsprojecten helpen kinderen ook om hun assertiviteit te ontwikkelen. Ze leren om te gaan met meningsverschillen, nee te zeggen tegen onhoudbare ideeën en ervoor te zorgen dat iedereen een stem heeft. Wanneer kinderen leren assertief te zijn, leren ze ook het concept van wederzijds respect.

Hoe coöperatief werken in de klas te implementeren

Leraren die coöperatief werk in hun klas willen opnemen, moeten de methoden veranderen die ze met hun leerlingen hebben gebruikt. Hoewel het in het begin moeilijk kan zijn, kan het hebben van een goed gedefinieerd plan helpen.

Dit zijn de stappen die docenten moeten nemen:

De eerste fase is de pre-implementatiefase, die het volgende omvat:

Het specificeren van instructiedoelen, het bepalen van de groepsgrootte en het toewijzen van leerlingen aan groepen, het regelen van ruimte, het plannen van instructiemateriaal om onderlinge afhankelijkheid te bevorderen, het toewijzen van groepsrollen, het toewijzen van taken, het uitleggen van de criteria voor succes, het structureren positieve onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, en het specificeren van gewenst gedrag.

De tweede fase is de implementatie die bestaat uit:

Gedrag monitoren, indien nodig ingrijpen, helpen bij behoeften en prijzen.

De derde fase is post-implementatie en omvat:

Afsluiten door samenvatten, het leren van leerlingen evalueren en nadenken over wat er is gebeurd.

Implementatie

Na alle voorbereidingen is het tijd om aan de slag te gaan. Tijdens de implementatiefase van samenwerkend leren spelen de leerlingen de belangrijkste rol. Enkele van hun taken in deze fase zijn:

 • Samenwerken
 • Luisteren naar elkaar
 • Elkaar bevragen
 • Het bijhouden van hun werk en voortgang
 • Produceren van de beoordelingstaak (product)
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen / betrokken zijn bij de groep

Ook in deze fase heeft de leraar verantwoordelijkheden.

 

Gedrag bewaken– Tijdens de implementatie van coöperatief leren moet de leraar door het klaslokaal lopen en elke groep bezoeken.

Grijp in indien nodig– Als de leraar tijdens het circuleren een groepsconflict of afwijkend gedrag opmerkt, moet ze ingrijpen. Conflicten in kleine groepen moeten zo snel mogelijk worden opgelost en leerlingen moeten worden getoond hoe ze problemen in de toekomst kunnen voorkomen. De leraar kan een checklist voor conflictoplossing gebruiken om het conflict in de groep op te lossen. Deze checklist bevat items zoals uitleggen hoe belangrijk het is om naar iedereen in de groep te luisteren, verantwoordelijkheden te definiëren, ieders gaven te waarderen, uitmuntendheid te tonen en humor te promoten. Als u deze op een hand-out voor elke groep vermeldt, kunt u onenigheid in de groep en afwijkend gedrag voorkomen.

Assisteren bij behoeften – Terwijl hij toezicht houdt op het werk van de groepen, moet de leraar de groepen helpen met hun behoeften. Dit kan inhouden dat er wordt gewezen op aanvullende bronnen en/of standpunten, en het omvat ook het helpen van de leerlingen om na te denken over het werk dat ze hebben voltooid en hun vorderingen.

Beloon – Leerlingen moeten weten of ze de opdracht op een bevredigende manier voltooien, vooral als ze onervaren zijn in het werken in coöperatieve groepen. Daarom moet de leraar individuele leerlingen en groepen laten weten wanneer ze iets goed of goed doen.

Handige tips voor lessen in samenwerkend leren

 • Begin met samenwerkend leren met een nakijkopdracht. leerlingen kunnen hun werk in groepen nakijken, elk probleem doornemen en verduidelijken of er nog vragen waren. De groepen kunnen dan elk probleem op het bord oplossen.
 • Wanneer u begint met samenwerkend leren, begint u elke les met een korte lezing en gaat u vervolgens over op een activiteit. Naarmate de leraar en leerlingen ervaring opdoen met het gebruik van werkvormen, begint u de les met een activiteit en sluit u af met een korte lezing om belangrijke punten te benadrukken.
 • Begin de implementatie door alleen paren te gebruiken voor groepen. Leerlingen die onervaren zijn in het gebruik van coöperatieve groepen zullen eerder geneigd zijn om met slechts één andere persoon in de groep deel te nemen. Het hebben van slechts twee leerlingen in een groep is ook een ideale manier om belangrijke groepswerkvaardigheden aan te leren.
 • Gebruik de techniek bij het starten van een schooljaar slechts in één lesperiode. Zodra jij en de leerlingen bedrevener zijn geworden in het gebruik van verschillende werkvormen, kun je het verhogen om meer leerlingen/klassen te betrekken.
 • Begin met werkbladen als een vorm van groepsverantwoordelijkheid. Leerlingen die onervaren zijn met coöperatieve werkvormen hebben vaak moeite om op gang te komen of hun doelen te bereiken. Een werkblad als leidraad zal de groepen helpen hun prioriteiten te stellen, naar hun doel toe te werken en de beoordelingstaak uit te voeren.

Het basisdoel van coöperatief werken

Het basisdoel van coöperatief werken in de klas is om leerlingen te helpen onafhankelijk te worden, terwijl ze ook weten hoe ze elkaar kunnen helpen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Samenwerken helpt hen beter te leren en onmisbare vaardigheden te ontwikkelen voor hun dagelijks leven. Deze methodologie werkt voor elk onderwerp en door deze in de klas te gebruiken, blijven studenten betrokken.

Wil je een opsomming hebben van verschillende manieren van coöperatieve werkvormen dan is dit artikel misschien interessant om te lezen.

Veelgestelde vragen over coöperatief leren

Wanneer is het beste moment om te beginnen met het implementeren van coöperatief leren?

De beste tijd om het in de klas te gaan gebruiken, is aan het begin van een nieuw schooljaar. Op deze manier worden de leerlingen niet blootgesteld aan individueel werk en moeten ze halverwege het jaar ‘schakelen’ en leren werken in een groep.

Moet u altijd samenwerkend leren gebruiken?

Nee, het is niet nodig om het altijd in je klas te gebruiken. Het wordt vaak aangeraden om het een paar keer te gebruiken, een tijdje een andere lesmethode te gebruiken en daarna op een later tijdstip opnieuw te gebruiken.

Moet je ouders betrekken bij coöperatief leren?

Ja, ouders moeten worden betrokken bij alle schoolactiviteiten, inclusief het samenwerken van leerlingen. Dit kan worden gedaan door middel van nieuwsbrieven en/of speciale programma’s wanneer ouders en de gemeenschap de klas bezoeken en de beoordelingstaken van de groepen bekijken.

Wat gebeurt er als een groep eerder klaar is?

Als een groep eerder klaar is, kan de leraar aanvullende activiteiten/taken voor die groep geven. Naarmate meer groepen klaar zijn, kunnen paren van groepen samenwerken en elkaars werk delen/becommentariëren.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen