donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

Didactiek


Didactiek is de onderwijsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van de hbo-bachelor ten behoeve van het basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit.

Tegenover de didactiek (leer van het onderwijzen) staat de mathetiek (leer van het leren).
Men maakt onderscheid tussen algemene didactiek en vakdidactiek. Beide zijn theoretisch van aard.

Algemene didactiek

Bij de algemene didactiek bestudeert men de algemene wetmatigheden volgens welke men het best iets aanleert.
Ofwel: de invulling van een les.

  • Hoe komt een mens tot leren?
  • Hoe wordt het leerproces geëvalueerd? (toetsen, evaluatiegesprekken, zelfevaluatie mogelijk in combinatie met andere feedback-mechanismen)
  • Welke middelen kunnen het leerproces ondersteunen en hoe maak je daar het best gebruik van? (welke samenstelling van interactie, cultuur, omgeving, organisatie en media. Met het overkoepelende effect van de mind-set van het individu over het leerproces)

Vakdidactiek

Hier legt men uit hoe een bepaald vak het best wordt geleerd met vakspecifieke leermiddelen.
Ook het begeleiden (op het juiste moment, de juiste plaats, de juiste voorbereiding en instructie) van de vakgebonden stage in een opleiding hoort bij de vakdidactiek.

Opleiding

Het bestuderen, verbeteren, actualiseren, vergelijken en evalueren van de didactiek zelf gebeurt zowel door mensen uit de praktijk.
Maar ook door (vaak universitaire) onderzoekers.
Zo is onderwijskunde bijvoorbeeld een universitaire studie aan diverse Nederlandse en Vlaamse universiteiten.

Ook is didactiek een onderdeel op de opleiding tot onderwijsassistent en Sociaal Pedagogisch Werker. Allebei de opleidingen zijn op mbo-niveau.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen