dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Empathie in het onderwijs.


Empathie in het onderwijs kan met het aanleren er van het beste spelenderwijs gebeuren. Daardoor houden leerlingen meer rekening met elkaar.

Dit is niet noodzakelijk een nieuw idee. In het Deense onderwijs is empathie al lang aanwezig op scholen, van kleuterschool tot middelbaar onderwijs.
In Denemarken is empathie net zo belangrijk als wiskunde of geletterdheid. Als ze empathie al op scholen onderwijzen, weten we dat het kan.
Het is gewoon een kwestie van de verandering doorvoeren en leerkrachten en leerlingen de kennis en het vertrouwen geven om dit te doen.

Het is gemakkelijk om neerslachtig te zijn over wat er in de hele wereld gebeurt, met een sterk negatieve vooringenomenheid in de berichtgeving. Maar er zijn inspirerende trends in scholen die suggereren dat individuen zelf het initiatief nemen en het onderwijs van de grond af aan verbeteren.

‘Scholen worden menselijker, dat merk je aan het volgen of actief deelnemen aan het ontwikkelingswerk van scholen. Intuïtief blijven lesmethoden zich ontwikkelen naar meer interactieve en empathische benaderingen.
Deze verandering vindt overal plaats. Hoewel onze huidige samenlevingen behoorlijk negatief kunnen zijn, zijn het individuen die verandering teweeg kunnen brengen.’

Ideeën voor het introduceren van empathie in scholen

Dit is een belangrijk punt. In plaats van te wachten op institutionele verandering, voeren leraren de verandering zelfstandig door in hun klaslokalen.
Dit is enorm bemoedigend en laat zien hoe andere leraren dit voorbeeld kunnen volgen.
Het zou fantastisch zijn als beleidsmakers en regeringen verandering in gang zouden zetten, maar de kern van het onderwijs zijn leerlinge en leerkrachten en we geloven dat de kracht van het onderwijs ook in hun handen ligt. Sterker nog, ze zijn in de positie om veranderingen direct door te voeren.

Vaardigheden als empathie hoeven bijvoorbeeld niet in geïsoleerde lessen te worden aangeleerd, maar kunnen worden opgenomen in bestaande vakgebieden.
Er zijn studies die laten zien hoe lezen empathische neigingen bij kinderen kan stimuleren, dus onderwerpen die draaien om het vertellen van verhalen, zoals literatuur en drama, zijn een geweldige plek om te beginnen. Ze bieden het perfecte landschap om emotionele en sociale vaardigheden te benutten en te benadrukken.

Of het hoeft niet noodzakelijkerwijs deel uit te maken van een vak, maar gewoon hoe een leraar en andere leden van de gemeenschap van een kind met dat kind communiceren.
Door op te merken hoe een kind zich voelt en er met hen over te praten, beginnen we een omgeving te creëren die ondersteunend en voedend is.
Door het goede voorbeeld te geven, kunnen we kinderen laten zien hoe ze met anderen moeten omgaan en hoe ze zich bewust kunnen zijn van de gevoelens van anderen.
Het is op kleine manieren dat we grote veranderingen teweeg kunnen brengen, en we kunnen deze idealen allemaal onmiddellijk in ons dagelijks leven implementeren.

Het kan ook worden geïntegreerd in technologie, waarbij oude vaardigheden worden geïntegreerd met de nieuwe.
De opkomst van meeslepende technologie, met name recentelijk met de explosieve populariteit van bijvoorbeeld Pokemon Go, biedt de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen die mensen in situaties brengen die anderen ervaren.
Letterlijk (nou ja technologisch) ze in de schoenen van een ander plaatsen. Dit soort technologie breekt uit de game-industrie, in nieuws, documentaires, onderwijs en gezondheidszorg; biedt opwindende kansen om empathische vaardigheden te ontwikkelen.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen