vrijdag, mei 24, 2024
LeerkrachtenOnderwijs

Duurzame inzetbaarheid


De duurzame inzetbaarheidsregeling is ervoor bedoeld de duurzame inzetbaarheid van onderwijsmedewerkers te vergroten.
Hiervoor ontvangen alle medewerkers jaarlijks een basisbudget van 40 uur.

Startende leraren krijgen daar bovenop een bijzonder budget van 40 uur per jaar.
Vanaf 57 jaar krijgen medewerkers naast de standaard 40 uur een bijzonder budget van 130 uur per jaar.
Het budget vervalt vanaf de aow-gerechtigde leeftijd.
De hiervoor genoemde uren zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband en worden naar rato aangepast.

De duurzame inzetbaarheidsregeling heeft de oude BAPO-regeling vervangen.

Waar mag het voor worden gebruikt?

Het budget mag worden gebruikt voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid vergroten.
De cao PO noemt als bestedingsdoelen onder meer studieverlof, coaching, activiteiten die de mobiliteit bevorderen (zoals stage) en werkzaamheden die niet aan tijd en/of plaats gebonden zijn.
Het budget mag niet als vakantie worden opgenomen. En de medewerker moet achteraf in het functioneringsgesprek kunnen verantwoorden waar de uren voor gebruikt zijn.

Extra uren voor oudere werknemers

Vanaf 57 jaar hebben medewerkers recht op een extra budget, bovenop de standaard uren.
Deze uren kan de medewerker gebruiken voor dezelfde doelen als de standaard uren, maar hij mag deze uren ook gebruiken voor verlof, zoals een sabbatical of extra zorgverlof.
Wanneer men ervoor kiest om deze uren in te zetten voor verlof, betaalt het daar wel een eigen bijdrage over (40 procent tot en met schaal 8 en 50 procent vanaf schaal 9).

Sparen

De uren voor duurzame inzetbaarheid mag men maximaal drie jaar opsparen voor een vooraf afgesproken doel (in totaal dus 120 uur).
Dit doel moet schriftelijk worden vastgelegd.
Spaart men de uren om langer studieverlof op te nemen en eindigt het dienstverband tussentijds op initiatief van de werkgever?
Dan krijgt men deze uren uitbetaald.

Oudere medewerkers mogen 5 jaar lang zowel het standaard budget als de extra uren opsparen.