donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Clusteren


Met clusteren bedoelen we het samenvoegen van leerlingen in een groepsplan met gelijke onderwijsbehoeften.
In de cyclus van handelsgericht werken is het een vast onderdeel.
Voor het opstellen van een groepsplan wordt er eerst gekeken welke leerlingen dezelfde behoeftes heeft en samen op kunnen trekken.
Door leerlingen samen te voegen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in meerdere (meestal drie) subgroepen wordt de differentiatie zichtbaar (basis, intensief en meer begeleiding)

Aangezien het opzetten van een handelingsplan per kind veel tijd vergt is het handiger om te bekijken welke leerlingen je kunt samenvoegen.
Hierdoor maak je het jezelf als leerkracht veel makkelijker.
Uiteraard blijven er dan altijd nog leerlingen over die je apart moet behandelen.

Welke criteria gebruik je bij clusteren?

Bij het clusteren van leerlingen stelt de leerkracht zich de volgende vragen:

 • Welke leerlingen hebben vergelijkbare onderwijsbehoeften?
 • Hoe kun je leerlingen zo clusteren dat er zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan hun behoeften van de leerling en anderzijds de gekozen clustering haalbaar is.
  De clustering moet dus recht doen aan de ontwikkelingskansen van de leerlingen.
  Maar ook qua instructie, begeleiding en ondersteuning uitvoerbaar zijn.
  Het clusteren mag er niet toe leiden dat leerlingen onvoldoende instructie ontvangen en er veel leertijd verloren gaat.
 • Hoe kun je deze leerlingen zodanig clusteren dat zij op een interactieve manier van en met elkaar leren?
  Kijk daarbij dus welke maatregelen genomen kunnen worden zodat leerlingen van elkaar leren.