donderdag, juni 13, 2024
KindOuders

Adhd


ADHD, ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, is een aan het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ontleende benaming voor een cluster van symptomen.
Kenmerkend zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden.
De symptomen zijn al aanwezig in de kindertijd en werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren.

ADHD bij een kind

Hoe ADHD bij een kind naar voren komt is niet van te voren aan te geven. Net als ieder kind uniek is, is ook ieder kind met ADHD uniek. Ook gedrag is verschillend. Kinderen met ADHD zijn niet altijd druk, ze zijn niet allemaal impulsief en ze zijn ook niet allemaal ongeconcentreerd.

De symptomen.

 • Kinderen met ADHD zijn beweeglijk en kunnen heel moeilijk op hun plaats blijven zitten.
 • Als ze op hun plek zitten, wriemelen ze nog met allerlei spullen en zitten te wiebelen.
 • Ze zijn vaak drukke praters en roepen voor hun beurt.
 • Ze dringen zich vaak op in het spel van andere kinderen (verstoren dat dus).
 • Ze missen een deel van je instructie, doordat ze hun aandacht er niet lang bij hebben.
 • Ze vermijden of hebben een afkeer van taken die langdurige geestelijke inspanning vereisen.
 • Ze hebben moeite met automatiseren, door een kleiner werkgeheugen.
 • Ze hebben vaak “ongelukjes”.
 • Kinderen met ADHD zijn vaak gauw gefrustreerd als iets niet lukt.
 • Ze hebben een slechtere emotieregulatie.
 • Deze kinderen reageren vaak primair, doordat ze minder interne spraak hebben.
 • Hun innerlijke motivatie om door te werken aan iets, is kleiner dan bij andere kinderen.
 • Kinderen met ADHD zijn vaak op zoek naar sterke prikkels (thrillseeking behaviour).
 • Deze kinderen hebben moeite met “tijd”. Ze schatten de tijd om iets te doen, vaak te kort.

Behandeling

Je kunt heel goed leren om op een goede manier om te gaan met je ADHD kenmerken. De reguliere behandeling vanuit de GGZ bestaat uit medicatie, waarvan Methylfenidaat (de werkzame stof in o.a. Ritalin) en Dexamfetamine de meest gebruikte zijn, en cursussen om om te gaan met de kenmerken.
Daarnaast kun je zelf ook heel veel doen om minder last van de symptomen te hebben.

Omgaan met een leerling met ADHD

Het opvoeden van een kind is al lastig, maar het opvoeden van een kind met ADHD brengt nog meer uitdagingen met zich mee. Onderstaande tips kunnen je hierbij helpen.

1: zorg voor duidelijke regels

Duidelijke regels zijn goed voor iedere leerling, maar zeker voor een kind met ADHD is een goede structuur op school erg belangrijk.
Stel daarom duidelijke regels op, die je altijd hanteert. Communiceer deze regels ook met je leerling , zodat deze precies weet waar hij of zij aan toe is.

Extra tip: vergeet je leerling de regels regelmatig? Schrijf ze dan op een groot stuk papier en hang dit papier op in je klas.
Als je leerling een van de regels overtreedt, kun je hem of haar duidelijk laten zien dat dit niet de bedoeling is.

Onthoud daarbij: je kind doet het niet expres. Boos worden heeft alleen een averechts effect.

2: geef korte en duidelijke opdrachten

Een leerling met ADHD wordt al snel overspoeld met informatie, al lijkt de opdracht die je geeft voor jou nog zo eenvoudig en duidelijk.
Geef daarom extra korte en duidelijke opdrachten.
Geef niet te veel opdrachten tegelijkertijd, want dan overspoel je je leerling onbewust met veel teveel informatie.

3: maak opdrachten visueel

Veel kinderen met ADHD zijn visueel ingesteld.
Hier kun je als ouder slim gebruik van maken.
Leg opdrachten bijvoorbeeld uit aan de hand van een tekening en je zal zien dat je leerling de opdrachten veel sneller begrijpt.

Bijkomend voordeel: als je leerling opdrachten sneller begrijpt, is hij of zij minder onzeker.
Voor de gemoedstoestand van je leerling heeft het visueel maken van opdrachten dus ook een groot voordeel.

4: zorg voor structuur en regelmaat

Regelmaat is erg belangrijk voor kinderen met ADHD.
Je kunt niet alles van tevoren regelen, maar bepaalde activiteiten kun je gemakkelijk structureren.

Bij jonge kinderen kan een planbord met pictogrammen goed werken om duidelijk te maken wat er die dag of week op stapel staat.
Oudere kinderen kun je zelf een planner laten maken, met de weekplanning en elke dag 2 momenten om hierin te kijken.

5: spreek altijd rustig

Iedere leerkracht verliest wel eens zijn of haar geduld.
En omdat kinderen met ADHD wat meer aandacht vragen, is het absoluut niet vreemd dat je af en toe je geduld verliest door de streken van je leerling met ADHD.
Toch is het belangrijk om altijd rustig met je leerling te blijven praten.
Praat je snel of verhef je je stem, dan zorgt dit voor stress.
Bovendien heeft dit een negatief effect op het zelfvertrouwen van het kind.

Merk je dat je je geduld verliest?
Haal dan even diep adem en tel tot tien.
Je leerling kan er ook niets aan doen dat hij of zij ADHD heeft.
Als je je dit regelmatig beseft, is het ineens veel gemakkelijker om met een rustige en zachte stem tegen je kind te praten.

Coaching

Sommige kinderen en volwassenen met ADHD zijn erg gebaat bij een coach die ze helpt omgaan met ADHD.
Hier zijn speciale opleidingen voor om een Autisme coach te kunnen worden.