donderdag, juni 13, 2024
DidactiekOnderwijs

Activerend onderwijs


Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat kennis beter blijft hangen als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs.
Bij deze vorm van onderwijs moeten de leerlingen dus zelf actief aan het werk met de lesstof.
Hierdoor wordt er gedacht dat de leerlingen zelf meer plezier beleven aan het leerproces. Dit geld voor zowel face-tot-face onderwijs als voor zelfstandig of online onderwijsvormen.
Activerend onderwijs geeft studenten meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.
De leerkracht faciliteert, ondersteunt en motiveert de leerling bij het leren.
Op deze manier wordt de leerling meer uitgedaagd om de juiste vragen te stellen, zelf op onderzoek uit te gaan en complexe problemen op te lossen.

Wat is activerend onderwijs?

Met activerend onderwijs wordt bedoeld dat leerlingen gestimuleerd worden om zoveel mogelijk actief na te denken over de leerstof.
Actief slaat dus op de actieve verwerking van de leerstof. Het is dus de tegenpool van passieve verwerking.
Als je luistert naar een leerkracht ben je over het algemeen vrij passief de leerstof aan het verwerken, al hoeft dat niet zo te zijn.
Door stellingen of vragen voor te leggen aan je klas kun je ervoor zorgen dat een uitleg actiever wordt verwerkt.
Activatie ligt op een continuüm en luisteren kan dus meer passief en meer actief.
De theorie achter de werking van activerend onderwijs is dat leerstof beter wordt opgeslagen, omdat er harder en aandachtiger over is nagedacht.

Voordelen van activerend leren

Een aantal voordelen van activerend leren beschreven in de literatuur zijn:

  • Leerlingen leren meer wanneer ze actief betrokken zijn bij onderwijsactivteiten.
  • Activerend leren stelt leerlingen in staat om aan hogere orde denken te werken.
  • Leerlingen voelen meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid over hun leerprocessen wanneer ze er een actieve rol in spelen.
  • Activerend leren leidt tot betere attitudes van leerlingen ten aanzien van hun onderwijs.

Verhoogde leeropbrengst

De onderzoeken in de onderwijswetenschap zijn eenduidig: activerend onderwijs verhoogt de leeropbrengst.
Zo liet een meta-analyse (een analyse over meerdere onderzoeken) over 225 onderzoeken zien dat wanneer leerkrachten hun leerlingen activeerden, 33%! meer leerlingen het vak behaalden dan wanneer zij vooral vertelden of lezingen gaven.
Waarom dit effect zo groot is kan mede verklaard worden door twee van de meest effectieve leerstrategieën om informatie op te slaan in het brein; het test-effect en het generation effect.
Het test-effect laat zien dat informatie beter wordt opgeslagen als je testvragen beantwoord.
Het generation effect laat zien dat informatie anderhalf maal beter blijft opgeslagen in het brein wanneer mensen zelf op het antwoord zijn gekomen door er actief over na te denken dan dat ze het hebben gelezen of gehoord.