donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Adaptief onderwijs


Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen leerlingen en het onderwijs wordt hierbij afgestemd op de behoefte van de leerling.
Men denkt dat leerlingen beter leren als de leerstof op de interesses van de individuele leerling is afgestemd.

Doel is onder meer:

  • De leerling te laten leren door informatie dusdanig aan te bieden dat het bij de leerling past met als visie dat de leerling beter leert als de leerstof op de leerling is afgestemd en op zo’n manier wordt aangeboden dat het de interesse van de leerling heeft.
  • Kennis en lessen minder statisch maken, maar door samenwerken, afwisseling en proefjes de leerling enthousiasmeren voor datgene wat geleerd moet worden.
  • Het aanspreken, stimuleren en ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen van de leerling.

Heden ten dage is adaptief onderwijs in diverse niveaus uitgewerkt. Er zijn scholen die adaptief onderwijs als basisuitgangspunt hebben genomen en alles daaruit voort laten vloeien.

Wat zijn de voordelen?

Leerlingen krijgen een actieve en gemotiveerde houding dankzij adaptief onderwijs. Omdat de leerling op zijn eigen niveau opdrachten en toetsen maakt, voelt hij dat hij competent is.

Wat zijn de nadelen?

In het voortgezet onderwijs is het heel normaal om klassen in te delen op leerniveau (vmbo, havo, vwo, gymnasium).
De Onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de nadelen van adaptief onderwijs.
De afgelopen jaren kwam uit hun onderzoek dat dit de ongelijkheid in de klas van slimme en minder slimme kinderen zou laten groeien.
Dit kan leiden tot groepjes in de klas en minder zelfvertrouwen bij leerlingen.
Deze gevolgen kun je als school voorkomen door in de klas duidelijk uit te leggen waarom zij via deze onderwijsvorm leren.
Hiermee zorg je ervoor dat leerlingen elkaar beter gaan begrijpen en elkaars leerniveau respecteren.

Adaptief leren in de praktijk

In het klaslokaal betekent het dat iedere leerling opgaven maakt die passen binnen de doelen van de les.
Hierbij zijn de doelen door middel van verzamelde inzichten afgestemd op het niveau van de leerling.
De leerkracht heeft zicht op alle gemaakte opgaven, biedt ondersteuning en bepaalt hoeveel regie de leerling heeft in zijn leerproces.