vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Zorgklas


Een klas waar leerlingen extra begeleiding krijgen wordt een zorgklas genoemd.
Deze extra begeleiding heeft meestal te maken hebben met leerproblemen.
Meestal zijn dit kinderen van 4 tot 7 jaar met complexe gedrags-, ontwikkelings-, en opvoedproblemen die anders in aanmerking komen voor speciaal onderwijs.
Een reguliere of een speciale onderwijssetting is onvoldoende toereikend, omdat kinderen zowel op het gebied van onderwijs als zorg ondersteuning nodig hebben.

Vaak zijn het wel klassen binnen het reguliere onderwijs maar zitten er leerlingen in zo’n klas van verschillende leeftijden.
De zorgklas is vaak een aparte klas die per dag enkele uren bij elkaar komen voor extra begeleiding of één of meerdere dagen.
Er wordt extra begeleiding aangeboden door bijvoorbeeld extra uitleg te geven, extra oefenkansen te bieden en één op één ondersteuning.
En er wordt dan op het tempo en het niveau van de leerling gewerkt.

De zorgwerking is vaak een nauwe samenwerking van het volledige schoolteam met de ouders en de ondersteuning van externen.

Zorgplicht.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.
De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een passende andere plek.
Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.

Extra ondersteuning nodig

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te verzorgen.
Dat wordt zorgplicht genoemd. Deze geldt dus alleen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
Het maakt niet uit of de leerling nieuw is op school of al op school zit.
Samen met ouders zoekt de school de best passende plek voor de leerling.

Hierbij geldt dat:

  • De school altijd moet onderzoeken of zij de benodigde ondersteuning kan bieden.
  • Als dit niet lukt mogen zij de leerling pas uitschrijven nadat er een andere passende plek is gevonden. De school moet deze plek voor het kind zoeken.

Resultaat  van de onderwijs-zorgklas

Vermindering van de gedrags-, ontwikkelings- en opvoedproblemen, waardoor de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt.
Tevens is er een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg voor het kind in combinatie met afstemming en ondersteuning in de thuissituatie.
Er is een duidelijk diagnostisch beeld van het kind en de gezinssituatie. Het einddoel is dat het kind weer (speciaal) onderwijs kan volgen, zonder of met zo min mogelijk hulpverlening.